Co to jest kredyt hipoteczny pod kredyt hipoteczny?

17 lutego 2021

Tradycyjne pożyczki hipoteczne mają dwa sposoby uzyskania zgody: automatyczne ubezpieczenie i ręczne ubezpieczenie. Gdy pożyczka jest gwarantowana ręcznie, scenariusz jest oceniany z użyciem grzebienia o drobniejszych zębach niż gwarancji automatycznej, aby upewnić się, że pożyczkobiorca spełnia wymagane wytyczne. Ręczny kredyt hipoteczny jest często ratunkiem, jeśli pożyczka nie otrzyma automatycznego zatwierdzenia.

Zautomatyzowane zatwierdzanie a ręczne zatwierdzanieKredytodawcy hipoteczni używają systemu „desktopowego gwarantowania, w którym wniosek o kredyt hipoteczny jest importowany, a następnie wysyłany w celu uzyskania „automatycznych ustaleń. Na podstawie danych aplikacyjnych (dochód, kredyt, aktywa, majątek) subemitent (automatyczne zatwierdzenie) podaje:

 • Zatwierdź / kwalifikuje się
 • Zatwierdź / Nie kwalifikuje sięPolecaj / kwalifikuje sięSkorzystaj z ostrożnościąZatwierdzenie / Kwalifikujące się środki na podstawie złożonego wniosku wydaje się, że kredytobiorca spełnia minimalne wytyczne dotyczące hipoteki, o którą się ubiega. Jeśli otrzymane zostaną zatwierdzone / kwalifikujące się ustalenia, istnieje duża pewność, że pożyczka zostanie zatwierdzona, zakładając, że wniosek jest prawidłowy, a wszystkie dochody / kredyty / aktywa / nieruchomości można zweryfikować zgodnie z wymaganiami dotyczącymi automatycznych ustaleń. Kredytodawcy nie są zobowiązani do udostępniania ustaleń.

  Zatwierdź / Niekwalifikowalne ustalenia, moim zdaniem, są najczęściej stwierdzane, gdy nie ma wystarczającej ilości aktywów do zamknięcia funduszy (zaliczka, koszty, depozyty i rezerwy) lub długość czasu zatrudnienia lub historia mieszkaniowa jest niepełna.

  Polecenie / Kwalifikowalne oznacza, że ​​pożyczkobiorca wydaje się spełniać minimalne wytyczne, ale pożyczka musi zostać ręcznie zabezpieczona, aby potwierdzić, że tak jest.

  Zachowaj ostrożność oznacza, że ​​wydaje się, że istnieje znaczne ryzyko związane z pożyczką, a wnioskodawca najprawdopodobniej nie spełnia minimalnych standardów ubezpieczeniowych dla pożyczki, o którą się ubiega.

  Odnosząc się do „ręcznego gwarantowania kredytu hipotecznego, ustalenia dotyczące automatycznego gwarantowania emisji to Polecenie / Kwalifikowalne.

  Problem z ręcznym kredytem hipotecznym:

  Wielu pożyczkodawców nie przeprowadza ręcznej oceny ryzyka. Ponieważ, jak wspomniałem powyżej, przy ręcznym gwarantowaniu pożyczka musi być zabezpieczona grzebieniem o drobnych zębach, co oznacza, że ​​spowalnia to gwarancję. Wytyczne dotyczące ręcznych kredytów hipotecznych są również bardziej rygorystyczne niż automatyczne kredyty hipoteczne.

  Wielu pożyczkodawców wybiera ścieżkę najmniejszego oporu i zezwala tylko na automatyczne ubezpieczanie. To pozostawia wielu pożyczkobiorcom list odmowy i brak wskazówek, co robić.

  Dobra wiadomość jest taka, że ​​jest wielu pożyczkodawców, którzy oferują kredyty hipoteczne z gwarancją ręczną.

  Jeśli powiedziano Ci, że nie kwalifikujesz się do kredytu hipotecznego, zapytaj w szczególności: „Co powoduje, że nie otrzymałem zgody?

  Jeśli dobrze rozumiesz powód odmowy, wiesz, jakie pytania zadać, jeśli w końcu ubiegasz się o zgodę innego pożyczkodawcy.

  Być może powodem odmowy jest to, że Twój wniosek otrzymał Polecenie / Kwalifikujące się wyniki, a pożyczkodawca, z którym pracujesz, po prostu nie zezwala na wypełnienie ręcznej gwarancji.

  Ręczna zmiana na starszą W niektórych przypadkach , nawet jeśli pożyczka otrzymała Zatwierdzenie / Kwalifikowalne ustalenia, pożyczka musi zostać „obniżona i ręcznie zabezpieczona.

  Oto najbardziej wszechstronna dostępna lista scenariuszy ręcznego obniżania wersji:

  Hipoteka (pożyczkodawca) musi obniżyć ocenę i ręcznie zagwarantować kredyt hipoteczny, który otrzymał rekomendację Akceptuj, jeżeli:

  • plik hipoteki zawiera informacje lub dokumentację, których nie można wprowadzić ani ocenić za pomocą TOTAL Mortgage Scorecard;
  • dodatkowe informacje, nieuwzględnione w rekomendacji Automated Underwriting System (AUS), wpływają na ogólną ubezpieczalność hipoteki;pożyczkobiorca ma łącznie 1000 USD lub więcej na spornych odstępczych rachunkach kredytowych;data ogłoszenia upadłości Kredytobiorcy wskazana w dokumentach upadłości przypada na dwa lata od dnia nadania numeru sprawy;data nadania numeru sprawy przypada w ciągu trzech lat od daty przeniesienia tytułu własności w drodze sprzedaży poprzedzającej przejęcie (krótka sprzedaż);data nadania numeru sprawy przypada w ciągu trzech lat od daty przeniesienia tytułu własności w drodze sprzedaży w drodze egzekucji;data nadania numeru sprawy przypada w ciągu trzech lat od daty przeniesienia tytułu własności w drodze aktu zastępczego (DIL) wykluczenia;historia spłat kredytu hipotecznego dla każdej linii handlowej dotyczącej kredytu hipotecznego zgłoszona w raporcie kredytowym wykorzystywanym do oceny wniosku wymaga obniżenia ratingu zgodnie z definicją zawartą w Podręczniku 4000.1 II.A.4.b.iii (K) – Zobowiązania mieszkaniowe / Historia spłat kredytu hipotecznego;Kredytobiorca ma nieujawniony dług hipoteczny, który wymaga obniżenia oceny; lubdochód firmy wykazuje ponad 20-procentowy spadek w analizowanym okresie.
   Jeśli zostanie ustalone, że hipoteka musi zostać obniżona do ręcznej oceny hipotecznej, wierzyciel hipoteczny musi zaprzestać korzystania z AUS i przestrzegać wszystkich wymogów dotyczących ręcznego ubezpieczania przy gwarantowaniu obniżonej wartości hipoteki.   Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Podręcznik 4000.1 II.A.4.av – vi. dostępny tutaj

   Czego możesz się spodziewać, jeśli Twoja pożyczka jest gwarantowana ręcznie?

   Weź oddech i przygotuj się. Będziesz musiał uzbroić się w cierpliwość, ponieważ proces pożyczki będzie nieco bardziej skomplikowany niż zautomatyzowana gwarancja.

   Będziesz musiał dostarczyć więcej dokumentacji i prawdopodobnie będziesz musiał dostarczyć pożyczkodawcy jeszcze kilka listów wyjaśniających.

   Trochę dodatkowej pracy, jaką trzeba wykonać, aby uzyskać pożyczkę zatwierdzoną ręcznie, jest tego warta. Aprobata jest warta pracy. Alternatywą jest nie wykonywanie pracy, brak zgody i brak pożyczki.

   Co by było, gdybyś próbował uzyskać kredyt hipoteczny z ręcznego ubezpieczenia, a mimo to odmówiono ci?Pożyczka portfelowa może być Twoim rozwiązaniem.

   Pożyczki portfelowe to opcje hipoteczne, które działają poza „normalnymi wytycznymi dotyczącymi pożyczek. Pożyczki te są idealne dla pożyczkobiorców, którzy nie do końca pasują do tradycyjnych wymagań hipotecznych.

   Przykłady sytuacji, w których pożyczki portfelowe są realizowane:

   • Niedawne zdarzenie kredytowe (bankructwo, wykluczenie, krótka sprzedaż, akt zastępczy)
   • Osoba samozatrudniona o niskich dochodach wykazana w zeznaniach podatkowychFinansowanie mieszkania bez gwarancjiwięcej Kończę myśli…

    Tylko dlatego, że jeden pożyczkodawca mówi Ci, że nie kwalifikujesz się do kredytu hipotecznego, niekoniecznie oznacza to, że nie ma dla Ciebie żadnych opcji.

    Niezależnie od tego, czy otrzymujesz kredyt hipoteczny z ręczną gwarancją, czy pożyczkę portfelową, dodatkowy wysiłek prawdopodobnie jest tego wart. Przynajmniej będziesz mieć drugą opinię i mieć jasne zrozumienie tego, co musisz osiągnąć, aby zakwalifikować się w przyszłości.