Czy HMRC może sprawdzić Twoje konto bankowe bez Twojej zgody?

Category: Konto Bankowe
17 lutego 2021

HMRC ma uprawnienia do sprawdzania danych osobowych podatników, których prowadzą dochodzenie, poprzez wysyłanie „zawiadomienia strony trzeciej do banków i innych instytucji.

To uprawnienie ma pewne ograniczenia, ale HMRC chce teraz wprowadzić oddzielne zawiadomienie instytucji finansowej w celu gromadzenia informacji finansowych.

HMRC nie potrzebuje zgody sądu podatkowego na wydanie tego zawiadomienia (niezależny trybunał podatkowy jest odpowiedzialny za odwołania od decyzji wydanych przez HMRC).

HMRC będzie musiał powiadomić podatnika, dlaczego proszą o informacje – chyba że trybunał podatkowy uzna, że ​​warunek ten nie powinien mieć zastosowania. Oznacza to, że HMRC może potencjalnie poprosić o informacje finansowe bez zgody podatnika.

Ostatecznie HMRC chce przyspieszyć czas potrzebny na uzyskanie informacji, dostosowując Wielką Brytanię do międzynarodowych standardów.

Czy HMRC sprawdza rachunki bankowe?

HMRC ma uprawnienia do uzyskiwania odpowiednich informacji od podatników, aby sprawdzić, czy płacą odpowiednią kwotę podatku dochodowego, podatku od zysków kapitałowych, podatku dochodowego od osób prawnych i VAT.

Informacje te są czasami w posiadaniu osób trzecich i jeśli HMRC chce je zobaczyć, może wydać powiadomienie strony trzeciej.

Strony trzecie obejmują banki i inne instytucje finansowe, a także prawników, księgowych i agentów nieruchomości.

HMRC nie może wydać zawiadomienia strony trzeciej bez zgody podatnika lub sądu podatkowego. Ponadto HMRC musi udowodnić, że informacje są „rozsądnie wymagane.

A jeśli HMRC ma pozwolenie od trybunału na zachowanie tajemnicy swojego dochodzenia podatkowego, strona trzecia nadal może zgodnie z prawem powiedzieć podatnikowi, że został poproszony o udzielenie informacji.

Ale HMRC chce sprawdzić twoje konto bankowe bez pozwolenia

W 2018 roku HMRC opublikował dokument konsultacyjny zatytułowany „Zmieniające uprawnienia informacji cywilnej HMRC.

W tym dokumencie HMRC argumentował, że uzyskanie zgody podatnika i sądu podatkowego na wydanie zawiadomienia strony trzeciej spowolniło proces zbierania informacji, zarówno w dochodzeniach krajowych, jak i międzynarodowych.

Tak więc HMRC przedstawił niektóre opcje szybszego uzyskiwania informacji o podatnikach, w tym:

Więc co staje się prawem?

Dwa lata później, w lipcu 2020 r., HMRC ogłosił, że tworzy nowe zawiadomienie o instytucji finansowej, aby przyspieszyć proces uzyskiwania informacji od banków i innych organizacji o znanej sytuacji podatkowej podatnika.

HMRC utworzy to nowe zawiadomienie zamiast zmieniać swoje uprawnienia dla wszystkich zawiadomień stron trzecich. Respondenci w przeważającej mierze sprzeciwiali się tej propozycji, twierdząc, że zmiana byłaby szersza niż to, co jest potrzebne do rozwiązania tego konkretnego problemu.

Organ podatkowy nie będzie potrzebował zgody podatnika ani trybunału podatkowego do wydawania zawiadomień instytucji finansowych, ale HMRC twierdzi, że będą istniały zabezpieczenia:

Hugh Gunson, dyrektor prawny ds. Sporów majątkowych w firmie Charles Russell Speechlys, powiedział, że zawiadomienie instytucji finansowej to potężna nowa broń dla HMRC w dochodzeniach i dochodzeniach podatkowych.

„Zarówno instytucje finansowe, jak i podatnicy powinni być przygotowani na to, że HMRC będzie je wdrażać z coraz większą regularnością – a w obliczu takiej sytuacji powinni upewnić się, że są w pełni świadomi swoich zobowiązań prawnych.

Co myślisz o tych propozycjach? Dajcie nam znać w komentarzach poniżej.

Gotowy do założenia ubezpieczenia?Jako jedna z największych firm ubezpieczeniowych w Wielkiej Brytanii specjalizujemy się w ubezpieczeniach od odpowiedzialności cywilnej i chronimy więcej transakcji niż ktokolwiek inny. Dlaczego nie spojrzeć teraz i nie stworzyć szybkiej, dopasowanej oferty?

Tworzymy te treści w celach informacyjnych i nie należy ich traktować jako porady. Zawsze zasięgnij fachowej porady. Przeczytaj nasze pełne zastrzeżenie