Dlaczego Bitcoin ma znaczenie

Category: Twojego Konta
17 lutego 2021

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany w The New York Times 21 stycznia 2014 r.

Notatka redaktora NYT: Andreessen Horowitz, firma venture capital Marca Andreessena, zainwestowała prawie 50 milionów dolarów w start-upy związane z Bitcoinem. Firma aktywnie poszukuje więcej możliwości inwestycyjnych opartych na Bitcoinach. On osobiście nie posiada więcej niż minimalną ilość Bitcoinów.

Pojawia się tajemnicza nowa technologia, pozornie znikąd, ale w rzeczywistości jest wynikiem dwóch dekad intensywnych badań i rozwoju prowadzonych przez prawie anonimowych naukowców.

Idealiści polityczni rzutują na to wizje wyzwolenia i rewolucji; elity establishmentu gardzą nim i gardzą nim.

Z drugiej strony, technolodzy – kujony – są przez to porażeni. Widzą w nim ogromny potencjał i spędzają przy nim noce i weekendy.

W końcu pojawiają się produkty, firmy i branże głównego nurtu, aby je skomercjalizować; jego skutki stają się głębokie; a później wiele osób zastanawia się, dlaczego jego potężna obietnica nie była od początku bardziej oczywista.

O jakiej technologii mówię? Komputery osobiste w 1975 r., Internet w 1993 r. I – jak sądzę – Bitcoin w 2014 r.

Trudno oskarżyć Bitcoina o to, że jest tematem odkrytym, ale przepaść między tym, czym prasa i wielu zwykłych ludzi uważa Bitcoin, a tym, jak rosnąca masa krytyczna technologów uważa, że ​​Bitcoin jest, pozostaje ogromna. W tym poście wyjaśnię, dlaczego Bitcoin ma tak wielu programistów i przedsiębiorców z Doliny Krzemowej, którzy się spieszyli i jaki moim zdaniem przyszły potencjał Bitcoina jest.

Po pierwsze, Bitcoin na swoim najbardziej fundamentalnym poziomie jest przełomem w informatyce – takim, który opiera się na 20 latach badań nad kryptograficzną walutą i 40 latach badań nad kryptografią, przeprowadzonych przez tysiące naukowców na całym świecie.

Bitcoin to pierwsze praktyczne rozwiązanie długotrwałego problemu w informatyce zwanego problemem generałów bizantyjskich. Cytując z oryginalnego artykułu definiującego BGP: „[Wyobraź sobie] grupę generałów armii bizantyjskiej obozującej ze swoimi żołnierzami wokół miasta wroga. Komunikując się tylko przez posłańca, generałowie muszą uzgodnić wspólny plan bitwy. Jednak jeden lub więcej z nich może być zdrajcami, którzy będą próbowali zmylić innych. Problem polega na znalezieniu algorytmu, który zapewni, że lojalni generałowie dojdą do porozumienia .

Mówiąc bardziej ogólnie, protokół BGP stawia pytanie, jak ustanowić zaufanie między w inny sposób niepowiązanymi stronami za pośrednictwem niezaufanej sieci, takiej jak Internet.

Praktyczną konsekwencją rozwiązania tego problemu jest to, że Bitcoin daje nam, po raz pierwszy, sposób, w jaki jeden użytkownik Internetu może przenieść unikalną część cyfrowej własności na innego użytkownika Internetu, tak aby transfer był bezpieczny i chroniony, każdy wie, że transfer miał miejsce i nikt nie może kwestionować jego legalności. Trudno przecenić konsekwencje tego przełomu.

Jakie rodzaje własności cyfrowej można przenieść w ten sposób? Pomyśl o podpisach cyfrowych, umowach cyfrowych, kluczach cyfrowych (do fizycznych zamków lub do szafek internetowych), cyfrowej własności fizycznych aktywów, takich jak samochody i domy, cyfrowych akcji i obligacji… oraz o cyfrowych pieniądzach.

Wszystkie te są wymieniane za pośrednictwem rozproszonej sieci zaufania, która nie wymaga ani nie polega na centralnym pośredniku, takim jak bank lub broker. A wszystko to w taki sposób, że tylko właściciel zasobu może go wysłać, tylko zamierzony odbiorca może go otrzymać, zasób może istnieć tylko w jednym miejscu na raz i każdy może zweryfikować transakcje i własność wszystkich aktywów w dowolnym momencie.

Jak to działa?

Bitcoin to rozproszona księga w całym Internecie. Kupujesz do księgi głównej, kupując jeden z ustalonej liczby automatów za gotówkę lub sprzedając produkt i usługę za Bitcoin. Sprzedajesz z księgi, wymieniając swoje Bitcoiny na kogoś, kto chce kupić w księdze. Każdy na świecie może kupić lub sprzedać z księgi w dowolnym momencie – bez konieczności uzyskiwania zgody i bez opłat lub z bardzo niskimi opłatami. Same „monety Bitcoin są po prostu miejscami w rejestrze, podobnymi pod pewnymi względami do miejsc na giełdzie, z wyjątkiem znacznie szerszego zastosowania do transakcji w świecie rzeczywistym.

Księga Bitcoin to nowy rodzaj systemu płatności. Każdy na świecie może zapłacić komukolwiek innemu na świecie dowolną kwotę wartości Bitcoin, po prostu przenosząc własność odpowiedniego miejsca w księdze. Wpłać wartość, prześlij ją, odbiorca otrzyma wartość, nie jest wymagana autoryzacja, aw wielu przypadkach bez opłat.

Ta ostatnia część jest niezwykle ważna. Bitcoin to pierwszy system płatności w całym Internecie, w którym transakcje odbywają się bez opłat lub z bardzo niskimi opłatami (do ułamków groszy). Istniejące systemy płatności pobierają opłaty w wysokości około 2 do 3 procent – i to w krajach rozwiniętych. W wielu innych miejscach albo nie ma nowoczesnych systemów płatności, albo stawki są znacznie wyższe. Wrócimy do tego.

Bitcoin to cyfrowy instrument na okaziciela. Jest to sposób na wymianę pieniędzy lub aktywów między stronami bez wcześniejszego zaufania: ciąg liczb jest wysyłany e-mailem lub SMS-em w najprostszym przypadku. Nadawca nie musi znać odbiorcy ani mu ufać, ani odwrotnie. W związku z tym nie ma obciążeń zwrotnych – jest to część, która jest dosłownie jak gotówka – jeśli masz pieniądze lub aktywa, możesz nimi zapłacić; jeśli nie, nie możesz. To jest zupełnie nowe. To nigdy wcześniej nie istniało w formie cyfrowej.

Bitcoin to cyfrowa waluta, której wartość opiera się bezpośrednio na dwóch rzeczach: dzisiejszym korzystaniu z systemu płatności – liczbie i szybkości płatności przechodzących przez księgę – oraz spekulacjach na temat przyszłego wykorzystania systemu płatności. To jedna część, która dezorientuje ludzi. Nie chodzi o to, że waluta Bitcoin ma jakąś arbitralną wartość, a ludzie nią handlują; chodzi bardziej o to, że ludzie mogą handlować za pomocą Bitcoinów (gdziekolwiek, wszędzie, bez oszustw i żadnych lub bardzo niskich opłat) iw rezultacie ma on wartość.

Być może jest prawdą w tej chwili, że wartość waluty Bitcoin opiera się bardziej na spekulacjach niż na faktycznym wolumenie płatności, ale równie prawdą jest, że te spekulacje ustalają wystarczająco wysoką cenę za walutę, dzięki której płatności stały się praktycznie możliwe. Waluta Bitcoin musiała być coś warta, zanim mogła znieść jakąkolwiek kwotę płatności w świecie rzeczywistym. Jest to klasyczny problem „kurczaka i jajka w nowej technologii: nowa technologia nie jest wiele warta, dopóki nie będzie dużo warta. Tak więc fakt, że Bitcoin zyskał na wartości, częściowo z powodu spekulacji, sprawia, że ​​rzeczywistość jego użyteczności pojawia się znacznie szybciej, niż miałoby to miejsce w innym przypadku.

Krytycy Bitcoina wskazują na ograniczone wykorzystanie przez zwykłych konsumentów i sprzedawców, ale ta sama krytyka została skierowana przeciwko komputerom i internetowi na tym samym etapie. Każdego dnia coraz więcej konsumentów i handlowców kupuje, używa i sprzedaje Bitcoiny na całym świecie. Ogólna liczba jest nadal niewielka, ale szybko rośnie. Łatwość użycia dla wszystkich uczestników szybko rośnie, ponieważ narzędzia i technologie Bitcoin są ulepszane. Pamiętaj, że kiedyś uzyskanie dostępu do Internetu było trudne. Teraz to nie jest.

Krytyka, że ​​kupcy nie akceptują Bitcoina z powodu jego zmienności, również jest błędna. Bitcoin może być używany w całości jako system płatności; kupcy nie muszą posiadać żadnej waluty Bitcoin ani być narażeni na zmienność Bitcoin w dowolnym momencie. Każdy konsument lub sprzedawca może handlować Bitcoinem i innymi walutami, kiedy tylko zechce.

Dlaczego jakikolwiek handlowiec – online lub w świecie rzeczywistym – chciałby akceptować Bitcoin jako płatność, biorąc pod uwagę obecnie niewielką liczbę konsumentów, którzy chcą nim zapłacić? Mój partner Chris Dixon podał niedawno taki przykład:

„Załóżmy, że sprzedajesz elektronikę online. Marże zysku w tych biznesach są zwykle poniżej 5 procent, co oznacza, że ​​konwencjonalne 2,5-procentowe opłaty za płatności pochłaniają połowę marży. To pieniądze, które mogłyby zostać ponownie zainwestowane w biznes, przekazane konsumentom lub opodatkowane przez rząd. Spośród wszystkich tych wyborów przekazanie 2,5 procenta bankom na przesuwanie informacji w Internecie jest najgorszym możliwym wyborem. Innym wyzwaniem dla sprzedawców przy płatnościach jest przyjmowanie płatności międzynarodowych. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego Twój ulubiony produkt lub usługa nie jest dostępny w Twoim kraju, często odpowiedzią są płatności .

Ponadto handlowcy są bardzo zainteresowani Bitcoinem, ponieważ eliminuje to ryzyko oszustwa związanego z kartami kredytowymi. Jest to forma oszustwa, która motywuje tak wielu przestępców do włożenia tyle pracy w kradzież danych osobowych klientów i numerów kart kredytowych.

Ponieważ Bitcoin jest cyfrowym instrumentem na okaziciela, odbiorca płatności nie otrzymuje od nadawcy żadnych informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do kradzieży pieniędzy od nadawcy w przyszłości, ani przez tego kupca, ani przez przestępcę, który kradnie te informacje od sprzedawcy .

Oszustwa związane z kartami kredytowymi to tak poważna sprawa dla handlowców, podmiotów przetwarzających karty kredytowe i banków, że systemy wykrywania oszustw online są tak zaprogramowane, aby zatrzymać transakcje, które wyglądają nawet nieco podejrzanie, niezależnie od tego, czy są rzeczywiście oszukańcze, czy nie. W rezultacie wielu sprzedawców internetowych jest zmuszonych do odrzucenia od 5 do 10 procent przychodzących zamówień, które mogliby przyjąć bez obaw, gdyby klienci płacili za pomocą Bitcoin, gdzie takie oszustwo nie byłoby możliwe. Ponieważ są to zamówienia, które już napływały, są z natury zleceniami o najwyższej marży, jakie może uzyskać sprzedawca, a więc możliwość ich przyjęcia znacznie zwiększy marże zysku wielu kupców.

Właściwości Bitcoina w zakresie przeciwdziałania oszustwom rozciągają się nawet na fizyczny świat sklepów detalicznych i kupujących.

Na przykład, w przypadku Bitcoin, wielki hack, który niedawno ukradł dane kart kredytowych 70 milionów konsumentów z sieci domów towarowych Target, nie byłby możliwy. Oto jak to by działało:

Wypełniasz swój koszyk i idziesz do kasy, tak jak teraz. Ale zamiast oddawać kartę kredytową, aby zapłacić, wyciągasz smartfon i robisz migawkę kodu QR wyświetlanego przez kasę. Kod QR zawiera wszystkie informacje wymagane do wysłania Bitcoin do Target, w tym kwotę. Klikasz „Potwierdź na swoim telefonie i transakcja jest zakończona (w tym konwersja dolarów z twojego konta na Bitcoin, jeśli nie posiadasz żadnego Bitcoina).

Target jest zadowolony, ponieważ ma pieniądze w postaci Bitcoinów, które w razie potrzeby może natychmiast zamienić na dolary, i nie uiścił żadnych lub bardzo niskich opłat za przetwarzanie płatności; cieszysz się, ponieważ hakerzy nie mogą ukraść żadnych Twoich danych osobowych; a przestępczość zorganizowana jest nieszczęśliwa. (Cóż, być może przestępcy są nadal szczęśliwi: mogą próbować kraść pieniądze bezpośrednio z słabo zabezpieczonych systemów komputerowych kupców. Ale nawet jeśli im się to uda, konsumenci nie ponoszą ryzyka utraty, oszustwa lub kradzieży tożsamości).

Na koniec chciałbym odnieść się do twierdzenia niektórych krytyków, że Bitcoin jest rajem dla złych zachowań, dla przestępców i terrorystów, którzy anonimowo i bezkarnie przesyłają pieniądze. To mit, do którego przyczyniają się głównie sensacyjne doniesienia prasowe i niepełne zrozumienie technologii. Podobnie jak e-mail, który jest dość identyfikowalny, Bitcoin jest pseudonimowy, a nie anonimowy. Co więcej, każda transakcja w sieci Bitcoin jest śledzona i rejestrowana na zawsze w łańcuchu bloków Bitcoin lub w stałym zapisie, dostępnym dla wszystkich. W rezultacie Bitcoin jest znacznie łatwiejszy do wyśledzenia przez organy ścigania niż gotówka, złoto czy diamenty.

Jaka jest przyszłość Bitcoina?

Bitcoin to klasyczny efekt sieciowy, pętla pozytywnego sprzężenia zwrotnego. Im więcej osób korzysta z Bitcoin, tym bardziej wartościowy jest Bitcoin dla każdego, kto go używa, i tym większa zachęta dla kolejnego użytkownika do rozpoczęcia korzystania z technologii. Bitcoin dzieli tę właściwość efektu sieciowego z systemem telefonicznym, siecią i popularnymi usługami internetowymi, takimi jak eBay i Facebook.

W rzeczywistości Bitcoin to czterostronny efekt sieci. Istnieją cztery okręgi, które uczestniczą w zwiększaniu wartości Bitcoin w wyniku ich własnego, egoistycznego udziału. Tymi okręgami są (1) konsumenci, którzy płacą za pomocą Bitcoin, (2) kupcy, którzy akceptują Bitcoin, (3) „górnicy, którzy obsługują komputery przetwarzające i weryfikujące wszystkie transakcje oraz umożliwiające istnienie rozproszonej sieci zaufania oraz (4) programiści i przedsiębiorcy, którzy tworzą nowe produkty i usługi z użyciem Bitcoin i na jego podstawie.

Wszystkie cztery strony efektu sieci odgrywają cenną rolę w zwiększaniu wartości całego systemu, ale czwarta jest szczególnie ważna.

W całej Dolinie Krzemowej i na całym świecie wiele tysięcy programistów wykorzystuje Bitcoin jako element składowy kalejdoskopu nowych pomysłów na produkty i usługi, które wcześniej nie były możliwe. W naszej firmie venture capital, Andreessen Horowitz, obserwujemy szybko rosnącą liczbę wybitnych przedsiębiorców – a nie tylko kilku z bardzo szanowanymi osiągnięciami w branży finansowej – budujących firmy na bazie Bitcoina.

Tylko z tego powodu nowi pretendenci do Bitcoin stają w obliczu ciężkiej bitwy pod górę. Jeśli coś ma teraz wyprzeć Bitcoin, będzie musiało mieć znaczną poprawę i będzie musiało nastąpić szybko. W przeciwnym razie ten efekt sieciowy doprowadzi Bitcoin do dominacji.

Jednym z natychmiast oczywistych i ogromnym obszarem dla innowacji opartych na Bitcoinie są międzynarodowe przekazy pieniężne. Każdego dnia setki milionów ludzi o niskich dochodach udają się do ciężkiej pracy w obcych krajach, aby zarobić pieniądze i odesłać je do swoich rodzin w swoich krajach – według Banku Światowego łącznie ponad 400 miliardów dolarów rocznie. Każdego dnia banki i firmy płatnicze pobierają zadziwiające opłaty, nawet do 10 procent, a czasem nawet wyższe, za przesłanie tych pieniędzy.

Przejście na Bitcoin, który nie pobiera żadnych opłat lub pobiera bardzo niskie opłaty, za te przekazy pieniężne znacznie podniesie jakość życia pracowników migrujących i ich rodzin. W rzeczywistości trudno wyobrazić sobie jedną rzecz, która miałaby szybszy i bardziej pozytywny wpływ na tak wielu ludzi w najbiedniejszych krajach świata.

Co więcej, Bitcoin generalnie może być potężną siłą, która może wprowadzić znacznie większą liczbę ludzi na całym świecie do nowoczesnego systemu gospodarczego. Tylko około 20 krajów na całym świecie ma to, co moglibyśmy uznać za w pełni nowoczesne systemy bankowe i płatnicze; inne mniej więcej 175 mają przed sobą długą drogę. W rezultacie wielu ludzi w wielu krajach jest wykluczonych z produktów i usług, które na Zachodzie przyjmujemy za pewnik. Nawet Netflix, całkowicie wirtualna usługa, jest dostępna tylko w około 40 krajach. Bitcoin, jako globalny system płatności, z którego każdy może korzystać w dowolnym miejscu i czasie, może być potężnym katalizatorem, który rozszerza korzyści płynące z nowoczesnego systemu gospodarczego na praktycznie każdego na świecie.

I nawet tutaj, w Stanach Zjednoczonych, od dawna rozpoznawanym problemem są niezwykle wysokie opłaty, które „osoby nieposiadające konta bankowego – osoby bez konwencjonalnych kont bankowych – płacą nawet za podstawowe usługi finansowe. Bitcoin może być użyty do rozwiązania tego problemu, ułatwiając oferowanie wyjątkowo niskich opłat osobom spoza tradycyjnego systemu finansowego.

Trzecim fascynującym przypadkiem użycia Bitcoina są mikropłatności lub bardzo małe płatności. Mikropłatności nigdy nie były wykonalne, pomimo 20 lat prób, ponieważ prowadzenie małych płatności (na przykład 1 dolar i poniżej, do centów lub ułamków grosza) za pośrednictwem istniejących systemów kredytowych / debetowych i bankowych nie jest opłacalne. Struktura opłat tych systemów sprawia, że ​​jest to nieopłacalne.

Nagle dzięki Bitcoin jest to banalnie proste. Bitcoiny mają fajną właściwość nieskończonej podzielności: obecnie do ośmiu miejsc po przecinku po kropce, ale w przyszłości więcej. Możesz więc określić dowolnie niewielką kwotę pieniędzy, na przykład jedną tysięczną grosza, i wysłać ją każdemu na świecie za darmo lub prawie za darmo.

Pomyśl na przykład o zarabianiu na treściach. Jednym z powodów, dla których firmy medialne, takie jak gazety, mają trudności z pobieraniem opłat za treści, jest to, że muszą pobierać opłatę za całość (płacić całą opłatę abonamentową za całą zawartość) lub nic (co skutkuje tymi wszystkimi okropnymi reklamami banerowymi w całym Internecie). Nagle, dzięki Bitcoin, istnieje ekonomicznie opłacalny sposób pobierania dowolnie niewielkich kwot za artykuł, za sekcję, za godzinę, za odtworzenie wideo, dostęp do archiwum lub za alert wiadomości.

Innym potencjalnym zastosowaniem mikropłatności Bitcoin jest walka ze spamem. Przyszłe systemy poczty e-mail i sieci społecznościowe mogą odmówić przyjęcia przychodzących wiadomości, chyba że towarzyszyłyby im niewielkie ilości Bitcoin – wystarczająco małe, aby nie miały znaczenia dla nadawcy, ale wystarczająco duże, aby odstraszyć spamerów, którzy dziś mogą bezpłatnie wysyłać niezliczone miliardy wiadomości spamowych bezkarność.

Wreszcie czwartym interesującym przypadkiem użycia są płatności publiczne. Pomysł ten po raz pierwszy zwrócił moją uwagę w artykule kilka miesięcy temu. Przypadkowy widz na transmitowanym w telewizji wydarzeniu sportowym trzymał plakietkę z kodem QR i tekstem „Wyślij mi Bitcoin! Otrzymał 25 000 dolarów w Bitcoinie w ciągu pierwszych 24 godzin, wszystko od ludzi, których nigdy nie spotkał. To był pierwszy raz w historii, kiedy można było zobaczyć kogoś trzymającego znak, osobiście, w telewizji lub na zdjęciu, a następnie wysłać mu pieniądze dwoma kliknięciami na smartfonie: zrób zdjęcie kodu QR na tabliczce, i kliknij, aby wysłać pieniądze.

Pomyśl o konsekwencjach dla ruchów protestacyjnych. Dziś protestujący chcą dostać się do telewizji, żeby ludzie dowiedzieli się o swojej sprawie. Jutro będą chcieli dostać się do telewizji, ponieważ w ten sposób będą zbierać pieniądze, dosłownie trzymając znaki, które pozwalają ludziom na całym świecie, którzy sympatyzują z nimi, wysyłać im pieniądze na miejscu. Bitcoin to spełnienie marzeń o technologii finansowej nawet dla najbardziej zatwardziałego antykapitalistycznego organizatora politycznego.

Nadchodzące lata będą okresem wielkiego dramatu i emocji związanych z tą nową technologią.

Na przykład niektórzy wybitni ekonomiści są głęboko sceptyczni wobec Bitcoina, mimo że Ben S. Bernanke, były prezes Rezerwy Federalnej, napisał niedawno, że waluty cyfrowe, takie jak Bitcoin, „mogą stanowić długoterminową obietnicę, zwłaszcza jeśli promują szybsze, bezpieczniejsze i bardziej wydajny system płatności . A w 1999 roku legendarny ekonomista Milton Friedman powiedział: „Jedyną rzeczą, której brakuje, ale wkrótce zostanie opracowana, jest niezawodna e-gotówka, metoda, dzięki której w Internecie można przesyłać środki z punktu A do B bez wiedzy A, B lub B, znając A – sposób, w jaki mogę wziąć rachunek za 20 dolarów i wręczyć go tobie, a ty możesz to dostać, nie wiedząc, kim jestem .

Ekonomiści, którzy dziś atakują Bitcoin, mogą mieć rację, ale ja jestem z Benem i Miltonem.

Co więcej, nie brakuje tematów regulacyjnych i kwestii, które będą musiały zostać rozwiązane, ponieważ prawie w żadnym kraju ramy regulacyjne dotyczące bankowości i płatności nie przewidywały technologii takiej jak Bitcoin.

Ale mam nadzieję, że dałem wam poczucie ogromnej obietnicy Bitcoina. Bitcoin, daleki od zwykłej libertariańskiej baśni lub prostego ćwiczenia w Dolinie Krzemowej, oferuje szerokie możliwości ponownego wyobrażenia sobie, jak system finansowy może i powinien działać w erze Internetu, a także katalizator do przekształcenia tego systemu w bardziej potężne dla osób fizycznych i firm.