GTBank QuickCredit: Jak pożyczyć pieniądze od GTBank

GTBank QuickCredit: Jak pożyczyć pieniądze od GTBank
Category: Stopę Procentową
16 października 2020

Szybki kredyt GTBank to usługa stworzona przez GTBank, umożliwiająca bezproblemowe pozyskiwanie kredytów. Jest to usługa przeznaczona dla klientów prowadzących rachunek płacowy do zaciągania pożyczek na otrzymane wynagrodzenie. W tym artykule przyjrzymy się samouczkowi, jak pożyczyć pieniądze w GTBank za pomocą usługi kredytowej GTBank Quick.

Jak ubiegać się o szybki kredyt GTBank:

Aby ubiegać się o tę usługę, potrzebne są 2 metody. Można to zrobić za pośrednictwem oficjalnej strony GTB lub pobierając plik PDF i przesyłając formularz w dowolnym oddziale banku. Kroki dla obu metod są wymienione poniżej:

Uwaga: zanim pożyczysz pieniądze za pośrednictwem usługi szybkiego kredytu w GTBank, musisz mieć konto płacowe w GTBank z pensją w wysokości 10 000 Naira i wyższą. Musisz być w wieku od 18 do 60 lat.

Aplikowanie za pośrednictwem oficjalnej strony GTB:

1. Odwiedź oficjalny portal pożyczki GTBank.

2. Kliknij opcję bankowości internetowej i zaloguj się na swoje konto. Jeśli nie masz zarejestrowanego konta bankowości internetowej, kliknij tutaj i zrób to.

3. Po rejestracji i zalogowaniu się, kliknij opcję Zaliczka na wynagrodzenie i postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie.

Składanie wniosku poprzez przesłanie formularza:

1. Odwiedź oficjalną stronę GTB, aby uzyskać formularz wniosku o zaliczkę.

2. Kliknij przycisk pobierania po wejściu na stronę PDF i wydrukuj formularz wniosku do wypełnienia.

3. Po wypełnieniu prześlij do dowolnego oddziału GTB.

Jak uzyskać dostęp do szybkiej pożyczki kredytowej GTBank

Dostęp do szybkiej pożyczki w GTBank można uzyskać za pośrednictwem następujących kanałów:

1. USSD

2. Bankowość internetowa

3. GTWorld

4. Witryna GTBank

5. Aplikacja do bankowości mobilnej

Często zadawane pytania dotyczące GTBank

Co to jest Szybki Kredyt GTB ?: Szybki Kredyt GTBank jest usługą umożliwiającą zaciąganie pożyczek klientom posiadającym konto płacowe. Pożyczki te mają zwykle ramy czasowe.

Jaka jest maksymalna kwota, jaką mogę pożyczyć za pomocą szybkiego kredytu GTBank? : Szybki kredyt GTBank umożliwia klientom zaciąganie pożyczek do 5M Naira.

Jaka jest minimalna kwota, jaką mogę pożyczyć za pomocą szybkiego kredytu GTBank? : Szybki kredyt w GTBank umożliwia klientom zaciąganie pożyczek nawet do 10.000 Naira.

Jaki jest czas trwania pożyczki zaciągniętej w GTBank Quick Credit?: GTBank daje klientom okres jednego roku na spłatę pożyczonych pieniędzy za pośrednictwem usługi szybkiego kredytu GTBank

Jakie jest oprocentowanie pożyczek zaciągniętych w GTBank Quick Credit ?: Oprocentowanie w wysokości 1,75% miesięcznie dotyczy zaciągniętych pożyczek.

Jakikolwiek limit wieku?: Kandydaci muszą być w wieku od 18 do 60 lat.

Jeśli mam istniejącą pożyczkę w GTBank na platformie Remita, czy mogę uzyskać więcej pożyczki ?: Tak. Tylko wtedy, gdy całkowita spłata nie przekroczy 33,33% miesięcznego wynagrodzenia wnioskodawcy.

Uwaga: Zanim będziesz mógł zarejestrować się w usłudze szybkich kredytów GTBank: Musisz założyć konto płacowe GTBank z miesięczną pensją w wysokości 10.000 Naira.

Regulamin:

1. Pożyczkobiorca spłaca 12 (dwanaście) równych miesięcznych rat.

2. Wnioskodawca upoważnia GTB do obciążania [swojego] rachunku płacowego miesięcznych zobowiązań kredytowych lub przyznania Dostawcy usługi Płacowej prawa do potrącenia miesięcznego zobowiązania kredytowego obejmującego kapitał i odsetki przed uznaniem jego rachunku w Banku.

3. Oprocentowanie rachunku Wnioskodawcy będzie okresowo stanowić główną stopę procentową GTB.

4. Od każdej kwoty należnej od Wnioskodawcy naliczane są odsetki.

5. Opłata za opóźnioną spłatę w wysokości 1% ryczałtu miesięcznie (około 12% rocznie) ponad zatwierdzoną stopę procentową będzie obowiązywać w przypadku wszelkich nieuregulowanych zobowiązań bez regresu wobec Kredytobiorcy.

6. W przypadku, gdy wnioskodawca nie zapłaci w terminie, pozostała do spłaty kwota główna i narosłe odsetki będą stanowić ostateczny dowód, że kwota jest należna i należna od Kredytobiorcy.

7. W przypadku, gdy wnioskodawca nie zapłaci w terminie, GTB zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do przeniesienia zaległego rachunku do agencji zewnętrznej w celu odzyskania zaległych należności wobec Banku. Bank przekaże również konto, z którego nastąpiło niewykonanie zobowiązania, wybranemu ubezpieczycielowi w celu odzyskania zaległego zadłużenia zapłaconego w imieniu Wnioskodawcy.

8. GTB poinformuje Dłużnika o wszelkich zmianach w głównym oprocentowaniu pożyczki, opłatach, opłatach lub innych warunkach pożyczki w drodze zawiadomienia w swoich oddziałach w Nigerii lub w notatkach w wyciągach klientów.

9. Dłużnik udziela GTB upoważnienia do uzyskiwania i przechowywania w Systemie Zarządzania Ryzykiem Kredytowym Centralnego Banku Nigerii wszelkich informacji dotyczących numerów weryfikacyjnych banku dłużnika oraz statusu zadłużenia.

10. Dłużnik nieodwołalnie zobowiązuje się w pełni zwolnić Bank z wszelkich kosztów i wydatków (w tym opłat prawnych, prowizji windykacyjnych itp.), Powstałych w jakikolwiek sposób w związku z rachunkami Kredytobiorcy; w egzekwowaniu niniejszych warunków; lub z odzyskania jakichkolwiek kwot należnych Bankowi lub poniesionych przez Bank w jakimkolwiek postępowaniu sądowym.

11. Zawarte warunki wiążą Dłużnika i nie podlegają cesji.

Masz to – obszerny poradnik jak pożyczyć pieniądze w GTBank korzystając z usługi szybkiego kredytu GTBank. Jeśli masz jakieś pytania, napisz je w sekcji komentarzy poniżej.