Jaka jest różnica między pożyczkami Stafford, Perkins i PLUS?

17 lutego 2021

Ubiegając się o pomoc finansową na studia, czasami może być myląca próba określenia różnicy między wieloma rodzajami stypendiów, stypendiów i pożyczek, które są dostępne. Dlatego też, brodząc przez ogromną ilość informacji, oto kilka kluczowych punktów dotyczących różnic między pożyczkami Stafford, Perkins i PLUS.

Kiedy już dobrze zrozumiesz, jak działa każda pożyczka, a także jej zalety i wady, znacznie łatwiej będzie określić, która z nich może działać najlepiej w Twojej konkretnej sytuacji w zakresie pomocy finansowej na uczelni.

Pożyczka Stafford

Pożyczki Stafford są uważane za pożyczki rządowe oparte na potrzebach, które są udzielane bezpośrednio studentom lub ich rodzicom. Kwota przyznana w ramach pożyczki Stafford zostanie ustalona poprzez wyliczenie kwoty spodziewanej składki rodzinnej, nawet jeśli rodzina nie uczestniczy w wydatkach edukacyjnych studenta. Kiedy korzysta się z finansowania poprzez pożyczkę Stafford, spłata nie jest wymagana do czasu ukończenia przez studenta.

Istnieją zasadniczo dwa sposoby określania odsetek od pożyczki Stafford. Jeśli osoba fizyczna otrzyma „niesubsydiowaną pożyczkę Stafford, odsetki od pożyczonych funduszy zaczną być naliczane przed ukończeniem studiów przez studenta. Alternatywnie, jeśli ktoś otrzyma „dotowaną pożyczkę Stafford, odsetki zaczną być naliczane dopiero po ukończeniu przez studenta studiów.

Pożyczka Perkins

Pożyczki Perkins zapewniają fundusze w formie niskooprocentowanych pożyczek zarówno studentom studiów licencjackich, jak i magisterskich, którzy wykazali się wyjątkowymi potrzebami finansowymi. Tego typu pożyczki są udzielane bezpośrednio w biurze pomocy finansowej uczelni lub uniwersytetu, do którego uczęszcza dana osoba. Ponieważ szkoła jest w rzeczywistości pożyczkodawcą pożyczki Perkins, spłaty są przekazywane bezpośrednio do tej instytucji.

Dzięki tym pożyczkom fundusze mogą być wypłacone studentowi w formie czeku lub pieniądze mogą być przekazane bezpośrednio uczelni lub uniwersytetowi na pokrycie wydatków związanych ze szkołą. Osoba fizyczna musi rozpocząć spłatę pożyczki Perkins dziewięć miesięcy po ukończeniu studiów. Jeśli uczeń opuści szkołę przed ukończeniem studiów lub spadnie poniżej poziomu uznawanego za studenta na pół etatu, będzie musiał natychmiast rozpocząć spłatę pożyczki w tym czasie.

Pożyczka PLUS

Pożyczki PLUS to także sposób na pożyczenie niskooprocentowanej kwoty, która przeznaczona jest na pokrycie kosztów studiów. W przeciwieństwie do pożyczki Stafford, środki z pożyczki PLUS są wypłacane bezpośrednio rodzicom ucznia, mimo że są pożyczane w imieniu ucznia.

Chociaż istnieją pewne limity i limity pożyczkowe, które są związane z pożyczkami Perkins i Stafford, w przypadku pożyczki PLUS rodzice ucznia mogą pożyczyć całą kwotę, której uczeń potrzebuje na wydatki edukacyjne, w tym środki, które mogą być potrzebne na mieszkanie.

Ponadto, aby kwalifikować się do pożyczki PLUS, pożyczkobiorca nie musi wykazywać potrzeby finansowej, jak ma to miejsce w przypadku pożyczki Perkins and Stafford. Aby uzyskać zgodę na finansowanie z pożyczki PLUS, student musi być zapisany na studia co najmniej na pół etatu, a rodzic / pożyczkobiorcy muszą również przejść standardową kontrolę zdolności kredytowej.

Refinansuj teraz