Kto kwalifikuje się do kredytu mieszkaniowego VA?

Category: Jeśli Twoja
17 lutego 2021

Kupno domu z hipoteką VA oznacza sfinansowanie zakupu domu bez obniżenia ceny, mniej restrykcyjnych wytycznych kredytowych i obniżonych opłat za zamknięcie. Jest to bez wątpienia najbardziej atrakcyjny program pożyczek mieszkaniowych dostępny obecnie dla osób potrzebujących pożyczki zerowej, ale tylko dla tych, którzy się kwalifikują. Kto kwalifikuje się do kredytu mieszkaniowego VA?

Oczywistość: weteran

Pod koniec II wojny światowej Kongres uchwalił, a Prezydent podpisał ustawę o ponownym dostosowaniu żołnierzy z 1944 r., Nazywaną wówczas najczęściej ustawą GI. Prawo to ustanowiło szereg korzyści dla żołnierzy, aby pomóc im zaaklimatyzować się w życiu cywilnym, a także zapewnić pomoc finansową na zakup farmy, opłacenie studiów lub założenie firmy. A także pomoc w zakupie domu dzięki nowemu programowi pożyczek mieszkaniowych VA. Był to popularny program, który zapewnił korzyści ponad 2 milionom weteranów, którzy służyli podczas II wojny światowej.

Jednak program był dostępny tylko dla weteranów, którzy służyli podczas II wojny światowej, a nie dla każdego, kto służył w czasie pokoju.

W 1952 r. Wprowadzono nowe prawo, które oferowało takie same korzyści weteranom wojny koreańskiej, o ile służyli przez co najmniej 90 dni w czasie wojny.

Później ustawa została ponownie dostosowana w 1966 r., Aby uwzględnić tych, którzy służyli w siłach zbrojnych w czasie pokoju, a także tych, którzy służyli w czasie wojny, a teraz obejmuje tych, którzy służyli podczas i po wojnie w Wietnamie, wojnie w Zatoce Perskiej i wreszcie wszystkich który służył w siłach zbrojnych i przeszedł w stan spoczynku z honorowym zwolnieniem po co najmniej 90 dniach czynnej służby.

Czynnej służby

Podczas gdy pierwotny projekt ustawy GI został zaprojektowany dla wykwalifikowanych weteranów, obecnie personel czynnej służby może również kwalifikować się do świadczenia z tytułu pożyczki mieszkaniowej VA. Członkowie służby, którzy pełnią służbę regularną z ponad 180 dniami nieprzerwanej służby, mogą kwalifikować się do kredytu mieszkaniowego VA i nie muszą być weteranem.

Ci, którzy obecnie służą, powinni być świadomi, że przeniesienie jest możliwe po przeniesieniu, a jeśli przenoszą się z jednej bazy do drugiej, jeśli kupili dom, korzystając z zasiłku VA bez pieniędzy, nie mogą zabrać ze sobą świadczenia VA.

Kupując dom z hipoteką VA, przeprowadzając się, musisz albo sprzedać dom, albo go wynająć. Jeśli sprzedasz dom, masz możliwość odzyskania prawa do kredytu mieszkaniowego VA, jeśli kupujący zapewnili sobie własne finansowanie. Jeśli jednak nie sprzedałeś domu i nie wynająłeś go, Twoje świadczenie z tytułu kredytu mieszkaniowego VA jest zablokowane w pierwotnym domu i nie możesz korzystać z kredytu mieszkaniowego VA, dopóki pierwotna pożyczka VA nie zostanie w jakiś sposób wycofana.

Sprzedaż domu wymaga kosztów zamknięcia, a jeśli twoja pozycja oznacza, że ​​prawdopodobnie zostaniesz przeniesiony więcej niż raz w ciągu najbliższych kilku lat, pożyczka VA o zerowej wartości może nie być najlepszym wyborem.

Rezerwy Gwardii Narodowej i Sił Zbrojnych

Osoby, które służą lub służyły w Gwardii Narodowej lub Rezerwach, mogą również kwalifikować się do świadczenia z tytułu pożyczki mieszkaniowej VA. Aby kwalifikować się pożyczkobiorca, musi mieć:

 • Odbył sześć lat służby w czynnej jednostce i
 • Honorowo zwolniony ze straży, rezerw lub służby czynnejChociaż w dowolnym momencie jest ponad 500 000 aktywnych rezerwistów i członków Straży, stosunkowo niewielu korzysta z kredytu mieszkaniowego, a większość nie jest świadoma, że ​​kwalifikuje się do programu hipotecznego VA o zerowej wartości.

  Małżonka

  Podczas gdy małżonek może korzystać ze świadczeń VA przyznanych współmałżonkowi, świadczenia z tytułu kredytu mieszkaniowego VA mogą być przekazywane współmałżonkowi tylko w określonych sytuacjach i dopiero po śmierci uprawnionego weterana.

  Współmałżonek pozostały przy życiu może kwalifikować się do świadczenia z tytułu pożyczki mieszkaniowej VA, o ile kwalifikujący się pożyczkobiorca VA zmarł w wyniku obrażeń związanych z służbą, został uznany za zaginionego lub był jeńcem wojennym. O ile pozostały przy życiu małżonek nie zawrze ponownego małżeństwa w określonych okresach, świadczenie z tytułu kredytu mieszkaniowego VA może zostać przeniesione.

  Nawet więcej

  Inni mogą również kwalifikować się do świadczenia z tytułu kredytu mieszkaniowego VA, w tym osoby, które są kadetami w armii Stanów Zjednoczonych, Straży Przybrzeżnej lub Sił Powietrznych. Kadetni w Naval Academy i National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) mogą również kwalifikować się do świadczenia z tytułu kredytu mieszkaniowego VA.

  Nadal nie jestem pewien?

  Istnieją oczywiste beneficjenci kredytu mieszkaniowego VA, a niektórzy nie są tacy oczywiste. Jeśli uważasz, że możesz kwalifikować się do uzyskania prawa do kredytu mieszkaniowego VA, najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest porozmawianie z pożyczkodawcą i spytanie – skontaktujemy Cię z maksymalnie pięcioma pożyczkodawcami w celu uzyskania wyceny i odpowiedzi na pytania. Pamiętaj, że program jest zbyt cenny, aby go zignorować!