Sąd nakazał opłatę na koncie bankowym

Sąd nakazał opłatę na koncie bankowym
Category: Twojego Konta
16 października 2020

Jeśli wierzyciel otrzyma przeciwko tobie orzeczenie sądowe, może zwrócić się do sądu o opłatę bankową – proces, w ramach którego wierzyciel pobiera pieniądze z Twojego rachunku bankowego, aby spłacić zadłużenie sądowe. Po nałożeniu opłaty Twoje konto bankowe zostaje zamrożone i nie możesz uzyskać dostępu do pieniędzy na koncie, dopóki dług nie zostanie spłacony. Wcześniejsze  

Nie musisz się martwić, że każdy wierzyciel może dowolnie obciążać Twoje konto bankowe. Wierzyciel nie może obciążyć Twojego konta bankowego bez uprzedniego wygrania przeciwko Tobie wyroku sądowego, a następnie uzyskania nakazu sądowego w celu obciążenia Twojego konta bankowego. Lub, w przypadku opłaty podatkowej, IRS prześle rachunek do zapłaty, pozwoli ci zaniedbać lub odmówić zapłaty, a następnie prześle ostateczne zawiadomienie o zamiarze do Levy. Wcześniejsze  

Na pewien czas twoje konto bankowe jest zablokowane i masz możliwość zniesienia opłaty. Jeśli jednak opłata nie zostanie zniesiona, wierzyciel może pobrać pieniądze z konta bankowego do czasu uregulowania zadłużenia.

Dochód, którego nie można pobrać

Według Federalnej Komisji Handlu niektóre depozyty, takie jak dochód z zabezpieczenia społecznego, dochód z dodatkowego zabezpieczenia i zasiłki dla weteranów, generalnie nie mogą być pobierane. Jeśli jednak te pieniądze zostaną zmieszane na Twoim koncie z innymi pieniędzmi, będziesz musiał udowodnić, które pieniądze są zwolnione z opłaty, a które nie. Bank jest zobowiązany do sprawdzenia Twojego konta pod kątem zabezpieczonych środków przed zezwoleniem wierzycielom na pobranie pieniędzy z Twojego konta. Wcześniejsze  

Czasami stosuje się system typu „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”, aby zdecydować, które pieniądze nie podlegają opodatkowaniu. Na przykład, jeśli Twój dochód z Ubezpieczeń Społecznych został wpłacony jako pierwszy, a później wydałeś pieniądze z konta czekowego, zakłada się, że te pierwsze wydane pieniądze pochodzą z dochodów z Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że być może wydałeś już dochód zwolniony z opłaty, a wszystko inne podlega opłacie. Wyjątek: IRS może pobierać świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych, a Skarb Państwa może pobierać opłaty za niektóre alimenty i alimenty.  

Jak uniknąć opłaty bankowej

Zanim otrzymasz powiadomienie, że wierzyciel przygotowuje się do ściągnięcia należności z twojego konta bankowego, prawdopodobnie otrzymasz inne powiadomienia o zadłużeniu. Jeśli chcesz uniknąć obciążania konta bankowego, musisz działać szybko. Wcześniejsze  

Opłać rachunek lub skonfiguruj sposób płatności

Jeśli masz pieniądze na pełną spłatę długu, pomoże ci to uniknąć opłaty. W przeciwnym razie możesz zawrzeć umowę o spłacie zadłużenia w ratach. Wyrażenie zgody na comiesięczne obciążenia rachunku bankowego ACH z konta bankowego może dać wierzycielowi większą pewność, że jesteś zobowiązany do spłaty długu. Wcześniejsze  

Spróbuj spłacić dług za kwotę mniejszą niż pełna należna kwota

Wierzyciel może być skłonny zaakceptować kwotę niższą niż pełna należna kwota, ale musisz z nim porozmawiać, aby zawrzeć tego typu układ. Pamiętaj, że jeśli wierzyciel zgodzi się spłacić swój dług, pozostała część, która została anulowana, podlega opodatkowaniu od przyszłorocznego zeznania podatkowego. Wcześniejsze  

Podnoszenie go

Po nałożeniu opłaty wierzyciel może nadal wypłacać środki z Twojego rachunku bankowego do momentu spłaty całego zadłużenia. Możesz być w stanie znieść opłatę, wypełniając obowiązek, dokonując ustaleń dotyczących płatności lub regulując dług.

Lub, jeśli nigdy nie doręczono Ci prawidłowo powiadomienia o pierwotnym pozwie, możesz być w stanie cofnąć orzeczenie. Adwokat może współpracować z Tobą w celu złożenia dokumentów sądowych niezbędnych do uchylenia wyroku.

Niektóre długi podlegają przedawnieniu i po upływie określonego czasu nie są prawnie wykonalne. Ten argument może również pomóc w odwróceniu opłaty, ale wymaga również pomocy prawnika. Wreszcie, ogłoszenie upadłości może być również opcją dla zwolnienia opłaty. Porozmawiaj z prawnikiem o tym, czy upadłość jest dla Ciebie odpowiednia i jaki rodzaj upadłości należy złożyć. Wcześniejsze