mogą również

Kupno domu z hipoteką VA oznacza sfinansowanie zakupu domu bez obniżenia ceny, mniej restrykcyjnych wytycznych kredytowych i obniżonych opłat za zamknięcie. Jest to bez wątpienia najbardziej atrakcyjny program pożyczek mieszkaniowych ...
17 lutego 2021
REIT oferują inwestorom korzyści płynące z inwestycji w nieruchomości, a także łatwość i zalety inwestowania w akcje notowane na giełdzie. REIT w przeszłości zapewniały inwestorom dochód oparty na dywidendach, konkurencyjne ...
Co to jest fundusz zamknięty? Fundusz zamknięty to portfel połączonych aktywów, który pozyskuje ustaloną kwotę kapitału w drodze pierwszej oferty publicznej (IPO), a następnie wprowadza akcje do obrotu na giełdzie.
17 lutego 2021
American Express (AXP) właśnie udostępnił swojemu alternatywnemu rachunkowi czekowemu Bluebird funkcje bardziej zbliżone do bankowych kont. Dodał ubezpieczenie FDIC, zwiększył ilość pieniędzy, które klient może umieścić na koncie i dodał ...
Strona główna → Blog → Rachunkowość a finanse: jaka jest różnica?
17 lutego 2021