Górnicy przed Sejmem. Kopacz: węgiel ma strategiczne znaczenie  Informacje

  • "Działania ministra szkodzą spółce". Związkowcy o zmianach w JSW
  • Kilkadziesiąt tysięcy osób dostanie po 10 tysięcy złotych
  • Węgiel z Rosji zalewa Polskę. Szykuje się rekord importu "czarnego złota" z zagranicy
  • Przegląd prasy: Fabrykanci węgla inwestują na potęgę
  • Miliony na podwyżki gwoli górników. Porozumienie w górniczej spółce

Szefowa rządu w expose stwierdziła, hdy w Polsce węgiel dzierży strategiczne znaczenie. - Musimy chronić polskie górnictwo poprzednio nieuczciwą konkurencją - opowiadała Kopacz. Podczas gdy premier przemawiała w Sejmie, zanim budynkiem demonstrowali górnicy.

W expose premier Ewa Kopacz stwierdziła, że przy Polsce węgiel ma strategiczne znaczenie, a jedną spośród pierwszych podjętych przez tą kobietą decyzji było przyśpieszenie zadań nad ustawami, które przy "mądry sposób połączą 4 zasadnicze cele dotyczące chronienia energetycznego Polski".

Kopacz: stabilna gospodarka i nasilenie strefy euro to warunki wejścia do eurolandu

Plan działania

- Według pierwsze, musimy chronić polskie górnictwo przed nieuczciwą rywalizacją. Po drugie, nie ustanę w wysiłkach, aby ta branża stała się w końcu rentowna. Do tego celu wiedzie unowocześnienie i restrukturyzacja. Według trzecie, polskie domy muszą być ogrzewane, a koszty energii nie mogą drzeć budżetów domowych. Projektowe regulacje, którym nadaliśmy szybką ścieżkę legislacyjną w parlamencie, zakładają koncesjonowanie sprzedaży, określenie wymogów jakościowych węgla i modyfikacje w prawie zamówień ogólnych produktów pochodzenia wspólnotowego. Pozostaniemy również wspierać rozwój innowacyjnych technologii węglowych. Czas, który zyskamy dzięki wdrożeniu tychże regulacji, wykorzystamy do zredukowania kosztów funkcjonowania kopalni, faktycznie aby polski węgiel miał szansę być konkurencyjny w branży - mówiła w Sejmie Ewa Kopacz.

Kopacz: Unia europejska potrzebuje solidarności energetycznej

Pokojowy protest

Podczas wygłaszania expose przed Sejmem zebrali się górnicy. O przeprowadzeniu demonstracji zdecydował działający od czasu wiosny i zrzeszający trzynaście organizacji związkowych z KW Międzyzwiązkowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy Kompanii Węglowej. W poniedziałek pełnomocnicy Związku Zawodowego Górników w Polsce (ZZG) formalnie zgłosili zgromadzenie w warszawskim ratuszu. Jak przekazały PAP władze miasta, ma ono rachować 2 tys. osób i odbywać się przed Sejmem w godzinach 10-16.

- Przebieg będzie szablonowy, tradycyjny, jak to wydaje się zawsze na pokojowych manifestacjach organizowanych przez związki. Po otwarciu będzie wysłuchanie expose pani premier, odczytanie petycji i wystąpienia liderów - powiedział wiceprzewodniczący górniczej Solidarności Stanisław Kłysz.

W petycji mają znaleźć się kwestie podnoszone przez górnicze związki od wielu miesięcy - od czasu ogłoszenia za pośrednictwem premiera Donalda Tuska w przełomie kwietnia i czerwca tzw. szczytu węglowego. Była to seria spotkań premiera z górnikami, podczas których dyskutowano m. in. związkowe postulaty dotyczące konsolidacji gałęzi, ograniczenia nadmiernego importu węgla z zagranicy czy polskiego podejścia do unijnej polityki klimatycznej.

Górnicze sprawy

Petycję ma przekazać czteroosobowa delegacja przedstawicieli ZZG, Solidarności, Kadry i Związku Zawodowego Pracowników Dołowych. - Poza tym w zasadzie jedziemy w tamtym miejscu głównie wysłuchać expose, metrów. in. posłuchać o sprawach górniczych. Więc będzie pewnie: "Dziękujemy, dziękujemy" - zażartował wiceprzewodniczący ZZG Wacław Czerkawski.

Przypomniał jednak, hdy decyzja o demonstracji w dniu expose zapadła 19 września, wraz z decyzją o wszczęciu procedury sporu zbiorowego z zarządem Kompanii Węglowej (jeszcze nie jest wdrożona). Związkowcy mówili wtenczas, że oba te posunięcia to następstwo nacisku załóg kopalń, by działali "bardziej zdecydowanie". - To wszystko aktualne, przy czym nie wydaje się być to jeszcze działanie radykalne. Teraz będzie manifestacja pokojowa. Jeżeli nasze postulaty nie zaakceptować będą realizowane, to nie zaakceptować chcę myśleć, jaka zostanie następna - zaznaczył Czerkawski.

Interwencja Kopacz

Premier Ewa Kopacz reagowała obecnie w ubiegłym tygodniu dzięki głośne wydarzenia wokół górnictwa - blokadę torów, jakimi miały wjechać do Naszego kraju pociągi z rosyjskim węglem oraz kryzys społeczny dookoła przeznaczonej do stopniowej likwidacji kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu.

Wobec blokady szefowa rządu m. in. zapowiedziała przyspieszenie prac nad projektami ustaw dotyczących handlu węglem. Wobec podziemnego protestu w Kazimierzu-Juliuszu - zadeklarowała własne osobiste zaangażowanie w rozstrzygnięcie problemów społecznych związanych spośród likwidacją tego zakładu.

Udane negocjacje

Choć nocą z soboty na niedzielę - po rozmowach - udało się podpisać porozumienie kończące protest pracowników Kazimierza-Juliusza, nie oznacza to końca trudności całej branży. Z problemami walczą najwięksi producenci węgla. Najtrudniejsza sytuacja jest jednak w Kompanii Węglowej, przed którą stanęło widmo upadłości.

Jak informował w połowie września prezes KW Mirosław Taras, spośród 14 do niej kopalń rentowne są trzy. Wynik finansowy po sześciu miesiącach wyniósł minus 342, 3 mln zł, w stosunku do 228, 7 mln zł straty przed rokiem. Przy ub. roku KW zanotowała prawie 700 mln złotych straty netto, a jej strata na sprzedaży węgla wyniosła 1, 2 mld zł.

Polski węgiel

Władze KW przygotowały projekt naprawczy dla spółki na lata 2014-20. Zakłada on m. in. ograniczenie nakładów pieniężnych, zmianę organizacji produkcji, wdrożenie programów restrukturyzacyjnych dla indywidualnych zakładów oraz pozyskanie zasobów na dofinansowanie działalności korporacji - co ma przy praktyce odbyć się przez sprzedaż kilku kopalń.

W połowie września sztab protestacyjno-strajkowy podał, że narady ws. planu naprawczego uznają za "jednostronnie zerwane z winy pracodawcy". Związkowcy zarzucili zarządowi m. in. nieustanne zmiany treści planu i oparcie zawartych w zanim rozwiązań na stopniowym rozdrobnieniu i wyprzedaży majątku Kompanii. Ich zdaniem właściwym nurtem jest konsolidacja branży - w pierwszej kolejności KW, KHW i Węglokoksu, który to ma niezbędne aktywa jak i również kapitał. W dalszej możliwości związkowcy proponują możliwość konsolidacji z sektorem energetycznym.

Popularny

gUS: spada zatrudnienie «na czarno»
GUS: spada zatrudnienie «na czarno»

Maleje skala zjawiska pracy w kredowej strefie. Jak wynika spośród badania GUS, w 2014 r. "na czarno" pracowało w Polsce 711 tys. osób. 10 lat wcześniej było to 1…...

gUS: 14 proc. gospodarstw w naszym kraju z dochodami poniżej granicy ubóstwa
GUS: 14 proc. gospodarstw w naszym kraju z dochodami poniżej granicy ubóstwa

14 proc. gospodarstw domowych posiada dochody poniżej przyjętej granicy ubóstwa - wynika wraz z danych GUS za 2015 roku. W najgorszej kwestii dochodowej, najczęściej byli mieszkańcy Polski południowo-wschodniej. Wskaźnik relatywnie wysokich dochodów…...

grupa Onet-RAS Polska łączy spółki
Grupa Onet-RAS Polska łączy spółki

Grupa Onet-RAS Nasze państwo połączy wszystkie wchodzące po jej skład spółki przy jeden podmiot prawny. Pełny proces ma zakończyć się do września 2018 roku. Grupa w przyszłym roku kalendarzowego postawi na rozwój głównie…...

gUS: Polska szóstym krajem UE pod względem liczby mieszkańców
GUS: Polska szóstym krajem UE pod względem liczby mieszkańców

Polacy stanowili 7, 5 proc. populacji Unii Europejskiej po 2014 roku - wypływa z publikacji GUS. Przebywamy szóstym pod względem liczby mieszkańców krajem UE. W przeszłym roku zanotowano dobre informacje dotyczące liczby…...