Wszystko o sprawach sądowych Bank of America

Category: Jeśli Twoja
17 lutego 2021

Dowiedz się, co te procesy sądowe przeciwko Bank of America mogą dla Ciebie oznaczać.

Bank of America jest jednym z największych banków w Stanach Zjednoczonych z milionami klientów, ale to otwiera go również na pozwy Bank of America.Jeśli masz problemy z Bank of America, nie jesteś sam i możesz otrzymać odszkodowanie. Istnieje już kilka spraw sądowych i roszczeń skierowanych przeciwko Bank of America. Jeśli chcesz rozwiązać spór z Bank of America, czytaj dalej.

Czy dozwolone są pozwy przeciwko Bank of America ?

W przypadku klientów wielu banków umowa ogranicza Twoje prawo do złożenia pozwu. Na przykład, możliwe jest, że umowa z Bank of America stanowi, że nie możesz pozwać Bank of America w żadnym sądzie z wyjątkiem sądu drobnych roszczeń dzięki klauzuli arbitrażowej.

Aby dowiedzieć się, czy umowa o koncie zawiera tę klauzulę, należy przejrzeć ją pod kątem takich warunków, jak „wiążący arbitraż i „rozstrzyganie sporów.

Jeśli Twoja umowa zawiera tę klauzulę, powinieneś wiedzieć, że pozywanie do sądu drobnych roszczeń może być czasochłonne i skomplikowane. Ale masz możliwość złożenia skargi na Bank of America. Sugerujemy rozważenie skierowania sprawy do arbitrażu konsumenckiego jako lepszego rozwiązania.

Co to jest pozew zbiorowy? Czy mogę wnieść pozew zbiorowy przeciwko Bank of America?

Pozwy zbiorowe mają na celu zgromadzenie grupy osób składających tę samą skargę.

Jeśli Twoja umowa z Bank of America nie zawiera klauzuli arbitrażowej, możesz dołączyć do pozwu zbiorowego.

Jeśli jednak zobaczysz w umowie klauzulę arbitrażową, możesz nie być w stanie złożyć lub dołączyć do istniejącego pozwu zbiorowego.

Jako klient, jakie mam możliwości w zakresie procesów sądowych przeciwko Bank of America
?

Kilka organizacji przyjmuje skargi przeciwko firmom takim jak Bank of America. Na przykład możesz zajrzeć do biura Consumer Financial Protection Bureau.

Ale jeśli chcesz podjąć kroki prawne, możesz mieć do 3 opcji:

 • Jedną z możliwości jest pozwanie Bank of America w sądzie ds. Drobnych roszczeń. Jeśli Twoje roszczenie kwalifikuje się do sądu ds. Drobnych roszczeń, zostaniesz poproszony o stawienie się na rozprawie sądowej i uiszczenie opłat prawnych w celu wniesienia sprawy.
 • Możesz też być w stanie zrobić wszystko z domu. Arbitraż konsumencki to proces określony w wielu umowach w miejsce procesu sądowego. Pozwala argumentować swoją sprawę przed niezależnym arbitrem (np. Sędzią), który może zmusić go do rozwiązania problemu i zrekompensowania Ci odszkodowania. W FairShake pomagamy uczynić ten proces łatwym i wygodnym. (Dowiedz się jak…)Jeśli Twoja umowa z Bank of America zezwala na pozwy zbiorowe, będziesz chciał znaleźć prawnika lub kancelarię prawną, która obecnie pozywa bank lub planuje to zrobić.Pięć niedawnych i godnych uwagi pozwów przeciwko Bank of America:

  Pozew zbiorowy Bank of America o domniemany udział w programie Ponzi

  Według Rochester Beacon, sędzia federalny w pozwie zbiorowym przeciwko Bank of America orzekł, że Bank of America nie był współwinny schematu typu Ponzi:

  Były dyrektor oddziału Citizens Bank i Bank of America, Derline Cunningham, rzekomy współudział w wartym 100 milionów dolarów programie Ponziego Perry’ego Santillo nie czyni banków odpowiedzialnymi za zbrodnie Santillo, orzekł sędzia okręgowy USA David Larimer .

  Gdyby można było pociągnąć do odpowiedzialności Bank of America i Citizens Bank, oszukani inwestorzy mogliby odzyskać więcej. Jednak orzeczenie Larimera wydaje się stanowić znaczącą przeszkodę dla pozwu zbiorowego.

  „Ponieważ powodom nie udało się w sposób wiarygodny zarzucić, że pozwane banki i poszczególni pozwani mieli umowę na popełnienie oszustwa lub że pozwane banki podjęły jawne działania na rzecz tego porozumienia, roszczenia powodów muszą zostać oddalone – napisał sędzia w decyzja zapadła w październiku.

  Bank of America zgadza się na ugodę z Fannie Mae

  W 2013 roku Bank of America zgodził się na ugodę z Fannie Mae w wysokości 10 miliardów dolarów za kredyty hipoteczne, które sprzedał Fannie Mae podczas bańki mieszkaniowej. Ta historia CNN Business przedstawia sprawę:

  W ramach umowy BofA ( BAC ) zapłaci Fannie 3,55 miliarda dolarów w gotówce. Odkupi również 30 000 wątpliwych kredytów hipotecznych, które mogą przynieść straty, płacąc Fannie 6,75 miliarda dolarów za pożyczki. Pożyczki zostały połączone w papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką, a następnie zostały wykupione i gwarantowane przez Fannie Mae.

  Zakup złych kredytów mieszkaniowych przez Fannie Mae doprowadził do ogromnych strat, przejęcia przez rząd w 2008 roku i ratowania w wysokości 116 miliardów dolarów, aby nadal funkcjonował jako główne źródło kredytów mieszkaniowych.

  Pożyczki zostały udzielone w latach 2000-2008 przez Countrywide Financial , wiodącego pożyczkodawcę kredytów hipotecznych i kredytów subprime, którego BofA kupiła za 4 miliardy dolarów w 2008 roku. Pożyczki objęte ugodą miały pierwotną wartość 1,4 biliona dolarów.

  Skarga mówi, że CenturyLink „rutynowo nie wywiązuje się ze swoich obietnic dotyczących całkowitych cen, jakie konsumenci zapłacą za jego usługi, a co gorsza, nie dotrzymałby uzgodnionych cen z konsumentami w przypadku kwestionowania. „Kupowanie usług internetowych i telewizji kablowej nie jest łatwe, jeśli firmy nie udzielają jednoznacznych odpowiedzi na temat cen, które będą pobierać – powiedziała prokurator generalna Minnesota Lori Swanson w oświadczeniu.

  Bank of America pozwany przez konsumentów za sprzedaż danych osobowych

  Jak donosi Consumer Affairs, Bank of America został pozwany w 2018 roku przez grupę konsumentów, którzy twierdzili, że Bank of America sprzedał ich dane osobowe podczas ubiegania się o karty kredytowe bez ich zgody:

  „Powodowie [osobiste informacje finansowe] są cenne dla pozwanych – twierdzą powodowie.

  „Regularnie zawierają umowy ze stronami trzecimi w celu dostarczenia tego [PFI: osobiste informacje finansowe] w zamian za pieniądze i inne korzyści finansowe. Zgodnie z tymi porozumieniami Pozwani odnieśli duże zyski ze sprzedaży PFI Powodów stronom trzecim .

  Powodowie uważają, że ich osobisty profil jest wartościowy dla banków i że banki skorzystały z tych danych bez zgody użytkownika, nie dzieląc się częścią tego zysku z posiadaczem karty kredytowej.

  „Powodowie mają udział majątkowy we własnym PFI, niezależnie od tego, co pozwani mogą zrobić z nim lub z nim, gdy pozwani będą go posiadać, jednakże może on zostać pozbawiony identyfikacji i / lub zagregowany do sprzedaży – twierdzi pozew.

  Bank of America Litigation for Naming Virtual Assistant „Erica

  Według American Banker Bank of America został pozwany w 2018 roku za nazwanie swojej wirtualnej asystentki „Erica jako domniemane naruszenie zarejestrowanego znaku usługowego:

  Underwood twierdzi, że zarejestrował znak usługowy ERICA w stanie Georgia w 2010 roku, ale jego zgłoszenie dotyczy całego kraju. Nazwa jest akronimem oznaczającym „elektroniczny powtarzalny informacyjny klon. Imię odpowiada również nazwisku urodzenia siostry bliźniaczki Underwooda, Eriki.

  Bank of America kwestionuje pozew i złożył roszczenie wzajemne. Bank twierdzi, że nazwa Erica jest oparta na ostatnich pięciu literach jej nazwy. Wirtualny asystent to funkcja w aplikacji bankowości mobilnej, która odpowiada na pytania klientów dotyczące ich kont.

  W swoim pozwie Underwood zarzuca bankowi nieuczciwą konkurencję. Użycie przez Bank of America nazwy Erica, „jeśli pozwoli się kontynuować, [może] spowodować zamieszanie i odwrócić zamieszanie. … Ze względu na wielkość i zasoby pozwanego konsumenci będą prawdopodobnie sądzić, że to Underwood i My24 są młodszymi użytkownikami, a Underwood i My24 nieuczciwie konkurują .

  Bank of America pozwany za domniemane naruszenia ustawy Fair Housing Act

  Pozew z 2018 r. Oskarża Bank of America o domniemane naruszenia uczciwych warunków mieszkaniowych na mocy federalnej ustawy Fair Housing Act za traktowanie domów należących do banków w dzielnicach mniejszościowych w inny sposób niż domy będące własnością banków w białych dzielnicach. Ta historia z Housing Wire obejmuje przypadek:

  Garnitur , złożony w czerwcu 2018 roku, oskarża dwie firmy celowo nie zapewniają rutynowej konserwacji zewnętrznej i marketingu dla Bank of America-posiadanych domów w Afroamerykanów i Latynosów dzielnicach na terenie 37 obszarów metropolitalnych, natomiast konsekwentnie utrzymując podobne właściwości bankowe należące w bieli dzielnice.

  „Przedstawione fakty prowadzą do uzasadnionego wniosku, że oskarżeni naruszyli przepisy antydyskryminacyjne Ustawy o sprawiedliwych warunkach mieszkaniowych – napisał sędzia. „Próg i prawne argumenty za zwolnieniem nie są przekonujące.

  CEO i prezes NFHA Lisa Rice powiedziała, że ​​grupa jest zadowolona z orzeczenia sędziego i nie może się doczekać zakończenia procesu.

  „Bank of America i Safeguard muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za swoje działania dyskryminacyjne, muszą wprowadzić istotne zmiany w swoich politykach i praktykach oraz muszą uczynić całe społeczności, które skrzywdzili, całością – powiedział Rice. „Ich bezczynność i odmowa zachowania właściwości w społecznościach kolorowych stworzyły niebezpieczne i szkodliwe środowisko.