GUS: spada zatrudnienie «na czarno»

Maleje skala zjawiska pracy w kredowej strefie. Jak wynika spośród badania GUS, w 2014 r. "na czarno" pracowało w Polsce 711 tys. osób. 10 lat wcześniej było to 1, 3 mln osób. W 2014 r. zatrudnienie poza formalną gospodarką znalazło 4, 5 proc. wszystkich pracujących.

Badania dotyczące zjawiska robocie w szarej strefie GUS prowadzi od 1995 r. Kolejne badania wykonano przy latach 1998, 2004, 2009, 2010 i 2014.

Systematyczny spadek

Koniec z wyłudzaniami VAT? Dalsze projekty na walkę z szarą strefą

Jak podał w piątek Główny Urząd Typowy, jeszcze w 2004 r. liczba pracujących w "szarej strefie" wynosiła 1, 3 mln osób, po im kolejne badanie w 2009 r. wykazało, że liczba ta obniżyła się o ponad jedną trzecią. Według analityków GUS prawdopodobnie wiązało się to z wejściem Polski do Unii Europejskiej i strefy Schengen.

W kolejnych badaniach poświęconych pracy nierejestrowanej (2010, 2014), co prawda obserwowano dalsze systematyczne zmniejszanie się wielkości tego zjawiska, ale tempo tych zmian było obecnie dużo niższe.

W porównaniu z 2010 r. liczba pracujących w szarej strefie obniżyła się o 21 tys. i przy 2014 r. wyniosła 711 tys. Udział pracujących nieformalnie w ogólnej liczbie pracujących pozostał w zasadzie na niezmienionym poziomie – czterech, 5 proc. w 2014 r. wobec 4, sześć proc. w 2010 r.

W 2014 r. – w porównaniu z 2010 r. – nieznacznemu zwiększeniu uległ odsetek działających na czarno, dla których ostatnio wykonywana praca nierejestrowana była pracą główną – 55, 7 proc. (w 2010 r. – 54 proc. ). Wśród pracujących w szarej strefie przeważali mężczyźni, a biorąc pod spodem uwagę miejsce zamieszkania – mieszkańcy wsi.

Doraźny charakter

Jak wynika z badania, praca na czarno, choć występująca dość powszechnie, ma charakter doraźny, krótkotrwały – ponad 89, 5 proc. pracujących w szarej strefie miało zatrudnienie tylko 1-wszą raz w miesiącu. Przy szarej strefie pracują wszystkie generacje Polaków, od młodych ludzi po osoby w stulecia emerytalnym. Największy odsetek (27 proc. ) stanowią osoby w wieku 45-59 lat.

Więcej elektrośmieci i mniejsza szara rejon. Sejm za nowymi nakazami

Z badania wynika, hdy szara strefa oferuje względnie dużą liczbę miejsc pracy dla ludzi o niskich kwalifikacjach zawodowych (niemal 58 proc. w niej pracujących posiadało wykształcenie co najwyżej zasadnicze zawodowe) i dla znacznej części stanowi główne podłoże utrzymania. W porównaniu do 2010 r. udział pracujących słabiej kompetentnych w ogólnej liczbie działających na czarno pozostał na zbliżonym poziomie (57, 12 proc. w 2014 r. wobec 56, 1 proc w 2010 r. ).

Zatrudnieni w kredowej strefie najczęściej znajdowali najęcie przy pracach ogrodniczo-rolnych, zaś także usługach budowlanych jak i również instalacyjnych, remontach i naprawach budowlano-instalacyjnych oraz usługach sąsiedzkich. Dla ok. 69 proc. z nich pracodawcami były osoby prywatne, a gwoli blisko 27 proc. – firmy prywatne lub spółdzielnie.

Miesięczne dochody spośród pracy nierejestrowanej charakteryzowała ogromna rozpiętość z uwagi dzięki różnorodność wykonywanych prac, jak i zróżnicowanie stawek umownych za konkretne prace. Typowy dochód miesięczny z roboty nierejestrowanej wyniósł 842 zł i był zdecydowanie lepszy w przypadku mężczyzn (906 zł) niż kobiet (722 zł). Jeśli rozróżnimy koloryt wykonywanej pracy nierejestrowanej, wówczas przeciętne miesięczne dochody spośród pracy głównej były wyższe niż z pracy pomocniczej (odpowiednio: 1003 zł i 616 zł).

Przeciętny udział dochodów z ostatnio wykonywanej pracy w szarej strefie w ogólnych miesięcznych dochodach netto wyniósł niedaleko 67 proc., a po przypadku, gdy praca ów miała charakter pracy podstawowej – prawie 92 proc.

Od stycznia do września 2014 r. spośród pracy nierejestrowanej skorzystało 380 tys. gospodarstw domowych (w analogicznym okresie 2010 r. – 429 tys. ). W tym momencie gospodarstwa domowe zatrudniały pracowników na czarno przeciętnie przez 12 dni, natomiast przeciętnie najdłużej trwały czynności związane z opieką morzem dzieckiem lub starszą jednostką – 90 dni. Miesięczne wydatki domach związane z nieformalnym zatrudnieniem wyniosły przeciętnie 534 zł, a średnie dzienne wydatki – 135 zł.

Popularny

baltic LNG - Gazprom zmiania koncepcję projektu. Co z Shellem?
Baltic LNG - Gazprom zmiania koncepcję projektu. Co z Shellem?

Rosyjski Gazprom zmienił koncepcję projektu terminalu do skraplania gazu ziemnego (LNG) po porcie Ust-Ługa nad Morzem bałtyckim. Firma planuje teraz powiązanie go z budową zakładów przetwarzania gazu. Rosyjskie publikatory podają, że…...

bank Handlowy - wyniki finansowe w I kwartale 2017 roku
Bank Handlowy - wyniki finansowe w I kwartale 2017 roku

Wynik finansowy Banku Handlowego rozczarował. W pierwszym kwartał 2017 roku jego zysk netto wyniesie 60 mln zł. To o 44 mln zł mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego - podała spółka…...

awaria wyszukiwarki Bing Microsoftu w Chinach  Ze świata
Awaria wyszukiwarki Bing Microsoftu w Chinach Ze świata

Microsoft potwierdził, że spośród powrotem można korzystać przy Chinach z ich wyszukiwarki Bing. "Potwierdzamy, że wyszukiwarka Bing nie był dostępna w Chinach, lecz już można z pani a korzystać" - napisał…...

banki będą szukać spadkobierców zmarłych klientów
Banki będą szukać spadkobierców zmarłych klientów

Darmowe konta jak i również karty coraz bliżej. Fundamentalne usługi będą bezpłatne, jednak są też ograniczenia Kolejny bank ostrzega klientów. "Złośliwe oprogramowanie" Bank stworzył klona. Doradza klientom Jeden spośród największych…...