GUS: Polska szóstym krajem UE pod względem liczby mieszkańców

Polacy stanowili 7, 5 proc. populacji Unii Europejskiej po 2014 roku - wypływa z publikacji GUS. Przebywamy szóstym pod względem liczby mieszkańców krajem UE. W przeszłym roku zanotowano dobre informacje dotyczące liczby urodzeń a mianowicie urodziło się o ok 16 tys. więcej najmłodszych niż w 2015 r. Ale ogólny trend odrzucić jest korzystny.

Na tle świata pod względem demograficznym Europa zaczyna tracić dzięki znaczeniu. Liczba ludzi dzięki Ziemi wzrosła z 5, 3 mld w 1990 r. do 7, trzy mld w 2014 r., tj. o 37 proc. Jednak - jak podkreślili analitycy GUS w albumów tematycznych "Sytuacja demograficzna Polski na tle Europy" tempo rozwoju demograficznego świata wyraźnie spada.

Kraje UE

Liczba osób mieszkających Europy w 2014 r. wynosiła 738 mln jednostek. W tym czasie liczba ludności krajów Unii Europejskiej wzrosła o 7 proc. (do 508, 5 mln), przy czym niewielkie populacje Luksemburga i Cypru nieomal się podwoiły. O pewną trzecią wzrosła liczba ludności Irlandii, natomiast na Łotwie i Litwie zmniejszyła się o ponad 20 proc.

Przyrost/ubytek ludności w krajach UE w latach 1990-2014 (w proc. )

Z opracowanej przez ONZ w 2010 roku prognozy demograficznej wypływa, że przez kolejne 30 lat liczba ludności Europy zacznie systematycznie spadać, aby w 2050 roku zredukować się o ok. cztery proc. i osiągnąć 707 mln osób.

W europejski kierunek rozwoju demograficznego wyraźnie wpisuje się Nasze państwo.

"Jeszcze do połowy lat 80. ub. stuleciu nasz kraj należał do grupy krajów o szlachetnej, sięgającej 0, 9 proc. rocznie dynamice wzrostu cyfry ludności, a dla całkowitej dekady lat 80. wyniosła ona ok. 0, 66 proc. Tymczasem już od momentu początku obecnego stulecia zaczął uprawiać się wyraźny proces ubytku ludności (średnioroczne tempo ubytku w latach 2000–2014 wynosiło ok. -0, 03 proc. " - napisali analitycy Urzędu.

Tempo przyrostu/ubytku ludności Polski w latach 1990-2014 (w proc. )

Polska demografia

Według opracowania, Polska ciągle jest krajem o dużym potencjale demograficznym - wydaje się nas 38 mln 5, 6 tys., co określa, że pod względem mieszkańców przebywamy na szóstym miejscu wśród krajów Ue. W końcu 2014 r. Unię zamieszkiwało 508 mln 451 tys. rezydentów - mieszkańcy Polski stanowili zatem 7, pięć proc. całej populacji.

Polska na tle UE jest krajem średnio zaludnionym. Na kilometrze kwadratowym przestrzeni Polski mieszkają 122 osoby, podczas gdy w UE – 117 osób. Do najbardziej zaludnionych krajów zaliczane są: Malta (1340 osób w 1 km kw. ), Holandia (498), Belgia (369) i Wielka Brytania (264 osoby). Najmniej zaludniona wydaje się Islandia - średnio w jeden km mieszkają w tym miejscu trzy osoby, Norwegia i Finlandia (odpowiednio 17 jak i również 18 osób na kilometrów kw. ).

Profity Polaków. Sprawdź, gdzie żyje się najbiedniej

Podobnie jak w całej UE, na terytorium polski żyje więcej dziewczyn niż mężczyzn. W całej Ue kobiety stanowią 51 proc. populacji, a wskaźnik feminizacji wynosi 105. W Polsce jest to jeszcze większą ilość, bo kobiety stanowią 52 proc. populacji i dzięki 100 mężczyzn przypada pierwotnego 107. Spośród krajów Starego kontynentu jedynie w Luksemburgu przebywa więcej mężczyzn niż kobiet.

Małżeństwo i dzieci

W 2016 r. urodziło się o ok 16 tys. więcej dzieci niż w 2015 r., podczas gdy to zanotowano spadek cyfry urodzeń w skali r.. W 2016 r. zarejestrowano 385 tys. urodzeń żywych - podał GUS. Tzw. współczynnik urodzeń wzrósł na temat 0, 4 pkt do odwiedzenia 10 promili. Z danych Urzędu wynika, że więcej rodzi się chłopców niż dziewczynek – w 2015 r. stanowili oni w porządku. 51, 4 proc. ilości urodzeń ogółem. Więcej pociechy rodzi się na wsi. W 2015 r. współczynnik urodzeń na wsi wyniósł 10 promila, a po mieście 9, 4 prom.

Współczynnik dzietności w krajach UE po 2014 roku

Jak napisano w komunikacie GUS, od ponad ćwierćwiecza utrzymuje się okres depresji urodzeniowej – niska liczba urodzeń nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń. W 2015 r. współczynnik dzietności wyniósł 1-wszą, 29, czyli ustanowieniem, że w 100 kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat) przypadało 129 urodzonych dzieci (w miastach – 124, w wsi – 135).

"O rozwoju biologicznym populacji, a w rezultacie o przyroście rzeczywistym, a przez to również o dynamice zaludnienia postanawiają przede wszystkim zmiany po modelu tworzenia rodzin jak i również ich rozpadu oraz w płodności" - oceniają analitycy.

Ich zdaniem przy Europie, w tym jak i również w naszym kraju, ten kierunek odrzucić jest korzystny. Przejawia się to w malejącej ilości zawieranych małżeństw, zakładaniu bliskich w coraz późniejszym stuleciu, a także – jak najistotniejsze – w odkładaniu decyzji o posiadaniu pierwszego dziecka na późniejszy termin. To dlatego Europa na tle pozostałych regionów świata charakteryzuje się coraz niższą dzietnością. W 2013 r. w UE ponad 2, 1 mln par zawarło związek małżeński, tj. na temat prawie 0, 4 mln mniej niż w 2000 roku.

Jeszcze na przełomie lat 80. jak i również 90. ub. wieku przy Polsce zawierano rocznie ok. 250 tys. nowych związków małżeńskich; obecnie rejestrowanych jest ich niespełna 190 tysięcy.

Ludność na świecie

Najwyższe tempo przyrostu naturalnego ma Afryka, gdzie w latach 1990–2014 liczba ludności wzrosła aż o 83 proc. W Australii stało to 44 proc., natomiast w Ameryce Łacińskiej - 41 proc. Z transportu przyrost liczby ludności w Azji (36 proc. ), której mieszkańcy stanowią nieomal 60 proc. ludności własnego globu, w sposób wyjątkowy oddziałuje na rozwój ogólnoświatowej populacji.

Jak wypływa z danych za 2014 r., na świecie najwięcej było Azjatów - stanowili oni 59, 9 proc. ludności Ziemi; w stosunku do 1990 r. katalogów liczba zmalała jednak o 0, 4 proc. Następne 15, 9 proc. Ziemian to Afrykańczycy (wzrost o 4 proc. ). Europejczycy stanowili 10, 2 proc. ludności (spadek o trzy, 4 proc. ), jedenastu, 6 proc. - obywatele Ameryki Łacińskiej i Karaibów (wzrost o 0, dwóch proc. ), zaś czterech, 9 proc. stanowili mieszkańcy Ameryki Północnej (wzrost na temat 0, 2 proc. ). Mieszkańcy Australii i Oceanii to 0, 5 proc.

Jeszcze na zarania lat 90. ub. wieku średnioroczne tzw. tempo przyrostu ludności kształtowało się w stopniu ok. 1, 6 proc., czyli średnio na każde 1000 ludności przybyło 16 osób. W ostatnich pięciu latach spadło do ok. 1, 2 proc.

Popularny

gDDKiA: powstanie dokumentacja drogi S16 z Mrągowa do Ełku
GDDKiA: powstanie dokumentacja drogi S16 z Mrągowa do Ełku

Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektu 74-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S16 wraz z Mrągowa do Ełku. W przeszłości drogowcy pracowali nad różnymi wariantami przebiegu tej trasy, ale napotkali na sprzeciw, zwłaszcza środowisk ekologicznych.…...

frankowicze nie zapłacą więcej. Gabinet Prezydenta wyjaśnia
Frankowicze nie zapłacą więcej. Gabinet Prezydenta wyjaśnia

300 plus w nowej odsłonie. "Większa pewność co do odwiedzenia jego ciągłego funkcjonowania" Rząd wycofał się z kontrowersyjnego pomysłu. Będzie inna propozycja Cztery śmigłowce za przeszło 1, 6 miliarda. "Wzmocnią znacząco…...

gazprom będzie miał nowe wstąpienie do Europy  Wraz ze świata
Gazprom będzie miał nowe wstąpienie do Europy Wraz ze świata

Wielka lokata Gazpromu. Rozpoczęto układanie rur na rosyjskich wodach Spór wokół Nord Stream dwa. Media: Gazprom grozi Danii pozwem "Kommiersant": UE jak i również Niemcy zyskują nowe sprzęt nacisku na Gazprom "Sueddeutsche…...

garnitury - mężczyźni kupują ich coraz mniej. Zmiany dzięki rynku
Garnitury - mężczyźni kupują ich coraz mniej. Zmiany dzięki rynku

Coraz skromniej mężczyzn kupuje garnitury. Wytwórce muszą przystosować się do świata, w którym przypuszczenie do pracy luźnych gaci już nie jest postrzegane jako wykroczenie przeciw zasadom dress code'u czy wytworności. Coraz więcej…...