Zdrowotne konto oszczędnościowe (HSA)

Zdrowotne konto oszczędnościowe (HSA)
Category: Może Również
16 października 2020

Co to jest zdrowotne konto oszczędnościowe?

Health Savings Account (HSA) to konto uprzywilejowane podatkowo, utworzone dla osób, które są objęte planami zdrowotnymi podlegającymi wysokiemu odliczeniu (HDHP) w celu zaoszczędzenia na kwalifikowanych kosztach leczenia, które przekraczają limity i / lub wyłączenia HDHP. Składki są wpłacane na konto przez osobę lub pracodawcę danej osoby i są ograniczone do maksymalnej kwoty każdego roku. Składki są inwestowane w czasie i mogą zostać wykorzystane do pokrycia kwalifikowanych wydatków medycznych, które obejmują większość opieki medycznej, np. Dentystycznych, okulistycznych i dostępnych bez recepty.

Jak działa HSA

HDHP kwalifikujące się do HSA muszą mieć rocznie z własnej kieszeni maksymalnie 6750 USD na ubezpieczenie pojedyncze i 13 500 USD na ubezpieczenie rodzinne w 2019 r. Odliczenie to część roszczenia ubezpieczeniowego, którą ubezpieczony płaci z własnej kieszeni. Aby otworzyć HSA dla siebie lub swojej rodziny i wnieść do niego wkład, osoba musi mieć kwalifikujący się do HSA plan zdrowotny o wysokim odliczeniu (HDHP). HDHP to plan ubezpieczeniowy, który ma wyższą roczną franszyzę niż typowe plany zdrowotne.

Wymagane jest, aby HDHP kwalifikujące się do HSA miały roczną kwotę z kieszeni nie przekraczającą 6750 USD na ubezpieczenie pojedyncze i 15 800 USD na ubezpieczenie rodzinne w 2019 r. (Liczba ta wzrasta do 6900 USD / 13800 USD dla osób samotnych / rodzin w 2020 r.) 1350 USD (1400 USD w 2020 r.) Dla osób samotnych i 2700 USD dla rodzin (2800 USD w 2020 r.).

Gdy osoba fizyczna zapłaciła część roszczenia, za którą jest odpowiedzialna, firma ubezpieczeniowa pokryje część pozostałej części, zwykle 80% -90%, zgodnie z umową.

Na przykład w ramach HDHP osoba fizyczna z rocznym odliczeniem w wysokości 1500 USD, która zgłosi roszczenie medyczne na kwotę 3500 USD, będzie odpowiedzialna za 100% pierwszych 1500 USD na pokrycie rocznego udziału własnego. Z pozostałych 2000 $ ubezpieczony będzie odpowiedzialny za dodatkowe 10% -20%, ponownie zgodnie z umową, a ubezpieczyciel pokryje resztę.

Należy pamiętać, że po osiągnięciu rocznego udziału własnego w danym roku obowiązywania planu, wszelkie dodatkowe wydatki medyczne będą zazwyczaj pokrywane w 80% -90%, jak opisano powyżej. W celu uzupełnienia środków, które ubezpieczony musi zapłacić z własnej kieszeni, można wykorzystać pieniądze zgromadzone na Zdrowotnym Koncie Oszczędnościowym (HSA).

Kluczowe wnioski

  • Health Savings Account (HSA) jest kontem uprzywilejowanym podatkowo, aby pomóc ludziom zaoszczędzić na kosztach leczenia, których nie pokrywają plany zdrowotne z wysokimi odliczeniami.
  • HSA, którego właścicielem jest pracownik, może być finansowany przez pracownika i pracodawcę.
  • Składki są inwestowane w czasie i mogą zostać wykorzystane do pokrycia kwalifikowanych kosztów leczenia.

Kwalifikacja do HSA

Osoba, która ma HDHP, może kwalifikować się do otrzymania zdrowotnego konta oszczędnościowego. HSA jest zwykle połączony z kwalifikowanym HDHP i oferowany przez firmę ubezpieczeniową. HSA można również otworzyć w wielu instytucjach finansowych. Aby kwalifikować się do HSA, podatnik musi kwalifikować się zgodnie ze standardami określonymi przez Internal Revenue Service (IRS). Kwalifikująca się osoba to osoba, która ma kwalifikowany HDHP, nie ma innego ubezpieczenia zdrowotnego, nie jest zapisana do Medicare i nie jest uznawana za osobę pozostającą na utrzymaniu cudzego zeznania podatkowego.

Każda uprawniona osoba może wpłacić wkład w HSA tylko w gotówce. HSA należący do pracownika może być finansowany przez pracownika i pracodawcę. Każda inna osoba, na przykład członek rodziny, może również wnieść wkład do HSA uprawnionej osoby. Osoby pracujące na własny rachunek lub bezrobotne mogą również wpłacać składki do HSA, pod warunkiem, że w pierwszej kolejności spełniają kwalifikacje do posiadania zdrowotnego konta oszczędnościowego.

W 2019 r.limit składki na HSA wynosi 3500 USD na pokrycie kosztów własnych. W 2020 roku wzrośnie z 50 do 3550 dolarów. Osoby posiadające rodziny mogą wpłacić do 7 000 USD, a w 2020 r. Do 7 100 USD. Osoby, które do końca roku podatkowego ukończyły 55 lat, mogą wpłacić dodatkowe 1000 USD na swoje HSA. Składki wpłacane przez pracodawcę na rzecz HSA są uwzględnione w limicie. Na przykład osoba, która zdecyduje się na maksymalny limit składki w 2019 r. W wysokości 3500 USD, może wnieść tylko 2000 USD, jeśli jej pracodawca wpłaci 1500 USD.

Limity składek HSA w 2019 r. Wynoszą 3500 USD dla konta tylko do samodzielnego użytku i 7000 USD dla konta rodzinnego.

Zalety podatkowe HSA

HSA mają wiele zalet (a także wad). HSA jest najbardziej korzystna dla właścicieli kont, ponieważ środki są wpłacane na konto z wykorzystaniem dochodu przed opodatkowaniem. Część dochodu przed opodatkowaniem, która jest wykorzystywana do finansowania HSA, obniża całkowity dochód podlegający opodatkowaniu podatnika, co przekłada się na niższe zobowiązanie podatkowe dla osoby fizycznej.

Ponadto wpłaty na HSA można odliczyć w 100% od podatku, a wszelkie odsetki zarobione na koncie są wolne od podatku. Jednak nadwyżka składek na HSA wiąże się z 6% podatkiem i nie można ich odliczyć od podatku. Poza kilkoma zmianami administracyjnymi, ustawa o cięciach podatkowych i zatrudnieniu z 2017 r. Nie miała bezpośredniego wpływu na HSA.

Najbardziej oczywista kluczowa wada: musisz być dobrym kandydatem na HDHP. Zdrowe osoby z ograniczonymi wydatkami na leczenie, które skorzystają na opłacaniu niższych składek oraz zamożne rodziny, które skorzystają z ulg podatkowych i mogą pozwolić sobie na ryzyko wyższych odliczeń to dwie grupy, które dobrze pasują do tych parametrów.

Wypłaty dozwolone w ramach HSA

Tak długo, jak wypłaty z Zdrowotnego Konta Oszczędnościowego są wykorzystywane do opłacenia kwalifikowanych wydatków medycznych, które nie są objęte HDHP, wypłacona kwota nie będzie opodatkowana.

  • Kwalifikowane wydatki medyczne obejmują odliczenia, usługi dentystyczne, opiekę okulistyczną, leki na receptę, współpłacone, zabiegi psychiatryczne i inne kwalifikowane wydatki medyczne nie objęte planem ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Składki ubezpieczeniowe zwykle nie wliczają się do kwalifikowanych kosztów leczenia, chyba że składki dotyczą Medicare lub innego ubezpieczenia zdrowotnego w wieku 65 lat lub starszych, ubezpieczenia zdrowotnego dla osób bezrobotnych i otrzymujących zasiłek dla bezrobotnych oraz ubezpieczenia długoterminowego.

Jeśli jakiekolwiek wypłaty są dokonywane z HSA z powodów innych niż opłacenie kosztów leczenia, kwota, która zostanie wycofana, będzie podlegać zarówno podatkowi dochodowemu, jak i dodatkowej 20% karze podatkowej. Osoby, które ukończyły 65 lat, nie będą już mogły wpłacać składek na HSA, ale mogą wypłacić wszelkie środki zgromadzone na koncie na dowolny koszt bez ponoszenia 20% kary. Jednak podatek dochodowy będzie nadal obowiązywał w przypadku wszelkich zastosowań niemedycznych.

Zasady dotyczące wkładu HSA

Składki na HSA nie muszą być wykorzystane ani wycofane w trakcie roku podatkowego. Wszelkie niewykorzystane składki można przenieść na kolejny rok. Ponadto HSA jest przenośna, co oznacza, że ​​jeśli pracownik zmieni pracę, nadal może zachować HSA. Ponadto plan HSA może zostać przeniesiony na pozostałego przy życiu współmałżonka bez podatku w przypadku śmierci posiadacza konta. Z drugiej strony, HSA wiążą się z określonymi zasadami wypłat i obciążeniem związanym z prowadzeniem dokumentacji, które mogą być trudne do utrzymania.

HSA a elastyczne konto oszczędnościowe

Zdrowotne konto oszczędnościowe jest często porównywane z elastycznym kontem oszczędnościowym (FSA). Chociaż oba konta można wykorzystać do pokrycia kosztów leczenia, istnieją między nimi pewne kluczowe różnice. Na przykład niewykorzystane środki w FSA w danym roku podatkowym przepadają po jego zakończeniu. Ponadto, chociaż wybrana kwota składki za rok może zostać zmieniona przez pracownika z HSA w dowolnym momencie w ciągu roku, wybrana kwota składki dla FSA jest stała i może zostać zmieniona tylko na początku następnego roku podatkowego.

Podsumowując, HSA są jednym z najlepszych, korzystnych podatkowo narzędzi oszczędnościowych i inwestycyjnych dostępnych w ramach obecnych przepisów IRS. Często określa się je jako „potrójne korzyści podatkowe”; Twoje składki można odliczyć od podatku, pieniądze rosną wolne od podatku, a wypłaty nie są opodatkowane, pod warunkiem, że są przeznaczone na pokrycie kwalifikowanych kosztów leczenia. Ponadto pieniądze w HSA mogą być inwestowane w akcje i inne papiery wartościowe, potencjalnie pozwalając na wyższe zyski w czasie. Wraz z wiekiem wydatki na leczenie zwykle rosną, szczególnie po osiągnięciu wieku emerytalnego i później. Rozpoczęcie HSA w młodym wieku, jeśli się zakwalifikujesz, i pozwolenie na ich gromadzenie przez długi czas, może znacznie przyczynić się do zabezpieczenia Twojej finansowej przyszłości.

Zdrowotnych kont oszczędnościowych nie należy mylić z kontami wydatków na zdrowie, które są używane przez pracodawców w Kanadzie do zapewniania świadczeń zdrowotnych i dentystycznych swoim pracownikom mieszkającym w Kanadzie.