Zrozumienie procesu wykluczenia

Category: Twoja Zdolność
17 lutego 2021

Większość ludzi uważa, że ​​gdy tylko otrzymasz zawiadomienie o wykluczeniu, prawie straciłeś swój dom. To po prostu nieprawda. Zawiadomienie o wykluczeniu jest pierwszym krokiem w procesie, który może zająć tygodnie lub miesiące. Rozumiejąc proces wykluczenia, często można uzyskać większą kontrolę nad wynikiem.

Otrzymywanie powiadomień o nieodebranych płatnościach

Chociaż Twój bank oczekuje, że otrzyma miesięczną spłatę kredytu hipotecznego w terminie lub przed terminem spłaty, prawdopodobnie jest on skonfigurowany tak, aby zmniejszyć Ci trochę czasu. Większość banków oferuje dziesięciodniowy okres karencji. Jeśli bank otrzyma płatność w ciągu dziesięciu dni od terminu płatności, wszystko jest w porządku. Jeśli bank nadal nie otrzymał płatności, wysyła powiadomienie o nieodebranej płatności, zazwyczaj stwierdzając, że należy jak najszybciej przesłać płatność, aby uniknąć dalszych działań.

Tak długo, jak wysyłasz swoją płatność, możesz na tym etapie nie cierpieć zbytnio. Możesz zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za zwłokę, a zwłoka w płatności może negatywnie wpłynąć na Twoją zdolność kredytową, ale bank prawdopodobnie nie rozpocznie postępowania egzekucyjnego.

Otrzymanie zawiadomienia o niewykonaniu zobowiązania

Jeśli Twoja płatność jest opóźniona o 30 dni lub więcej, bank może wysłać Ci powiadomienie o niewywiązaniu się z płatności (NOD), zasadniczo mówiąc, aby „zapłacić, albo inaczej. Ten NOD zawiera informacje o nieruchomości, twoje imię i nazwisko, kwotę zaległości, liczbę dni, z którymi masz zaległości, oraz oświadczenie wskazujące, że zalegasz z warunkami noty i hipoteki, którą podpisałeś, kupił swój dom.

Zawiadomienie może również krótko wyjaśniać, że jeśli niewykonanie zobowiązania nie zostanie natychmiast naprawione, bank będzie zmuszony do podjęcia dalszych działań, w tym zamknięcia dostępu do nieruchomości. Niektóre zawiadomienia nie są zbyt przyjazne i w rzeczywistości są po prostu bardzo prostym oświadczeniem, że jesteś w stanie spłaty, bank zdecydował się przyspieszyć kredyt hipoteczny i weksel, a maszxdni na naprawienie niewywiązania się z płatności.

Otrzymuję przerażające zawiadomienie o wykluczeniu

Jeśli nie odpowiesz bankowi w sposób satysfakcjonujący bank, w końcu wyśle ​​ci powiadomienie o przejęciu, takie jak pokazane tutaj. Zawiadomienie o przejęciu informuje cię, że bank wszczął postępowanie egzekucyjne i zaplanował sprzedaż twojego domu na aukcji. Zawiera również kwotę, którą aktualnie jesteś winien, odsetki, nazwę banku i dane kontaktowe pełnomocnika banku.

Utrata domu na wyprzedaży przez przejęcie

W niektórych jurysdykcjach sprzedaż egzekucji jest końcem – gdy tylko ktoś złoży zwycięską ofertę (lub nikt nie złoży oferty, a bank domyślnie otrzyma nieruchomość), tracisz wszelkie prawa do domu i albo musisz się wyprowadzić, albo zostać eksmitowany. W stanach, które mają okres wykupu po sprzedaży, masz jeszcze jedną szansę na odkupienie swojej nieruchomości.

Na aukcji wykluczenia bank ustala ofertę otwarcia na kwotę, która pokrywa saldo zadłużenia z tytułu kredytu hipotecznego oraz wszelkie odsetki i kary naliczone przed sprzedażą. Jeśli nikt nie złoży oferty przekraczającej tę kwotę, bank nabywa nieruchomość domyślnie. W przeciwnym razie nieruchomość trafia do oferenta z najwyższą ofertą.

Możesz wziąć udział w aukcji wykluczenia w Twojej okolicy, aby osobiście doświadczyć tego procesu. Skontaktuj się z rejestrem czynów w swoim hrabstwie i zapytaj, gdzie odbywają się sprzedaże, a także o datach i godzinach. Jeśli Twój dom trafi na aukcję, weź udział w aukcji, aby mieć pewność, że Twój dom został sprzedany i wiesz, kto go kupił. Te informacje mogą się przydać później, jeśli masz środki na odkupienie domu lub jeśli wydarzyło się coś, co opóźniło sprzedaż.